Нашите офиси
     


Варна

Варна

Фронт-офис Варна

9000, бул. "Сливница" № 166А
(052) 715 900; (052) 715 903
0898 518 359
Мартина Тодорова - Главен Директор 

fo.varna1@generali.com

Работно време:

От понеделник до петък

От 10:00 ч. до 17:00 ч.

Фронт-офис Варна 2
9000, ул. "Преслав"№ 37А
(02) 9267 443, 9267 397
(02) 9267 445, 9267 487
(02) 9267 421, 9267 482
0700 14 844
0882 004 089
Нина Еленкова - Ръководител Фронт-офис

fo.varna@generali.com

Работно време:

От понеделник до петък

От 10:00 ч. до 17:00 ч.

Генерална Агенция Варна - Заменхоф
9000, бул."Сливница" 70, партер
(052) 646 684
088 200 36 19
Галина Тотева - Генерален представител

zamenhof@generali.com

Работно време:

От понеделник до петък

От 10:00 ч. до 17:00 ч.

 

Специализиран офис - Застрахователни обезщетения Варна
9000, Бул. "Ян Хуняди" 37, ет. 1 (партер)

0892200215

Ръководител ЛЦ – Гроздан Грозданов 02/9420 631
Специалист – Станислав Йорданов 02/9420 632
Експерт – Иво Русев 02/9420 667
Експерт – Иван Стоянов  02/9420 668

Работно време:

От понеделник до петък

От 10:00 ч. до 17:00 ч.

  • Огледи по новосключени полици по застраховка „Каско” на МПС се извършват до 16:30 часа.
  • Огледи по щети се извършват до 17:00 часа.

Провадия

Генерална Агенция Провадия
9200, ул."Граф Игнатиев" 1
(0518) 469 12
0882 003 552
Иван Чернев - Генерален представител

provadiya@generali.com

Работно време:

От понеделник до петък

От 10:00 ч. до 17:00 ч.


Балчик

Офис Балчик
9600, ул."Константин Кисимов" № 2
(0579) 73 514
0899 130 875
Марийка Николова - Ръководител офис

office.balchik@generali.com

Работно време:

От понеделник до петък

От 10:00 ч. до 17:00 ч.