Нашите офиси
     

Свържете се с нас

Телефон на потребителя

*7222

(денонощен от страната, за всички мобилни оператори
и фиксирани мрежи, на цена според тарифния Ви план)

+359 29 26 7222

(денонощен от страната и чужбина според тарифния Ви план)

 

Свържете се с нас
чрез Skype


 

Централно управление
бул. "Княз Ал. Дондуков" 68, 
1504 София
information.bg@generali.com
Тел.: +359 2 9267 111