Нашите офиси
     

Свържете се с нас


-

 

 

Централно управление

СОФИЯ

Адрес за кореспонденция с Централното управление
1504, бул. "Княз Ал. Дондуков" № 68

information.bg@generali.com

Телефон на потребителя
       8:00 - 20:00ч, всеки ден

*7222

(за страната, за всички мобилни оператори и фиксирани мрежи,
на цена според тарифния Ви план)

Асистанс услуги
       денонощен

+359 2 926 7222
(за страната и чужбина, според тарифния Ви план)

_________________________________________________________________________________________

Седалище и адрес на управление (по регистрация в търговския регистър)
София, 1504, бул. „Княз Ал. Дондуков" № 68