Свържете се с нас


 

 

Централно управление

София

Адрес за кореспонденция с Централното управление
1504, бул. "Княз Ал. Дондуков" № 68,
[email protected]

 

Телефон на потребителя

*7222

(за всички мобилни оператори
и фиксирани мрежи, на цена според тарифния Ви план)

Асистанс услуги

+359 2 92 67 222

(за страната и чужбина според тарифния Ви план)

 

Седалище и адрес на управление (по регистрация в търговския регистър)
София, 1504, бул. "Княз Ал. Дондуков" 68