Нашите офиси
     


София

София

Адрес за кореспонденция с Централното управление
1504, бул. "Княз Ал. Дондуков" № 68, information.bg@generali.com

Телефон на потребителя:

*7222
(за всички мобилни оператори
и фиксирани мрежи, на цена според тарифния Ви план)

+359 29 26 7222


Седалище и адрес на управление (по регистрация в търговския регистър)
1504, бул. „Княз Ал. Дондуков" № 68

 

 


 

Фронт-офис Дондуков
1504, бул. Кн яз Ал. Дондуков № 68
(02) 9267 495; 0882 004 085
Ивелина Спасова - Директор фронт-офис

fo.dondukov@generali.com

Работно време:

От понеделник до петък

От 09:00 ч. до 18:00 ч.

Брокерски център
ул. Искър № 69-71
(02) 935 08 88, 0895 67 07 66
Християн Радев - Директор

Работно време:

От понеделник до петък

От 09:00 ч. до 18:00 ч.

Фронт-офис София
бул. Тодор Александров № 133
(02) 800 49 75, 0896 69 10 33
Федя Пенчев - Главен Директор

fo.sofia@generali.com

Работно време:

От понеделник до петък

От 09:00 ч. до 18:00 ч.

Фронт-офис Стефан Караджа
ул. Стeфан Караджа № 12А
(02)9267 272, 9267 270
0882 003 588
Надя Нешева - Ръководител офис

stefan.karadzha@generali.com

Работно време:

От понеделник до петък

От 09:00 ч. до 18:00 ч.

ИРМ към Фронт офис Стефан Караджа

Самоков Марибор

2000, ул. Баба Фота №16
(0722) 88 555; 0888 379 562
Георги Кощров

Работно време:

От понеделник до петък

От 09:00 ч. до 18:00 ч.

Генерална Агенция Бенковски
1000, ул. Аксаков № 11
(02) 981 54 48, 981 54 49
0888 691 455
Мария Стойкова - Генерален представител

benkovski@generali.com

Работно време:

От понеделник до петък

От 09:00 ч. до 18:00 ч.

Генерална Агенция Владимир Вазов
1510, бул. Владимир Вазов № 43
(02) 946 40 11, 0888 278 787
Кирил Георгиев - Генерален представител

vladimir.vazov@generali.com

Работно време:

От понеделник до петък

От 09:00 ч. до 18:00 ч.

Генерална Агенция Витоша
1463, бул. Витоша № 126
(02) 953 24 54, 0882 00 35 87
Десислава Янева - Генерален представител

vitosha@generali.com

Работно време:

От понеделник до петък

От 09:00 ч. до 18:00 ч.

Генерална Агенция Люлин
ж.к. Люлин, Метростанция Люлин
ул. Арх. Георги Ненов № 31
0884 757 275; 0889 426 656
Милан Радев - Генерален представител

Работно време:

От понеделник до петък

От 09:00 ч. до 18:00 ч.

Офис Позитано София
ул. Позитано № 11 А
(02) 980 87 01,986 81 05, 0898 65 68 15
Стела Миронова - Ръководител офис

office.pozitano@generali.com

Работно време:

От понеделник до петък

От 09:00 ч. до 18:00 ч.

Офис Универсиада София
бул. Шипченски проход № 21 срещу зала Универсиада
(02) 935 08 73, 0898 77 73 69
Веселин Щерев - Ръководител офис

office.universiada@generali.com

Работно време:

От понеделник до петък

От 09:00 ч. до 18:00 ч.

Офис Цар Борис III София
ул. Хенрик Ибсен № 15, партер
(02) 958 26 49, 0898 50 71 17
Александър Георгиев - Ръководител офис

office.tsarboris@generali.com

Работно време:

От понеделник до петък

От 09:00 ч. до 18:00 ч.

Офис Цар Иван Асен II София
ул. Цар Иван Асен II № 2
(02) 994 62 77, 0898 65 68 50
Светослав Бановски - Ръководител офис

office.ivanasen@generali.com

Работно време:

От понеделник до петък

От 09:00 ч. до 18:00 ч.

 

Специализиран офис Застрахователни обезщетения

София, ул. Бяло поле № 8 Д - Дженеръс Ауто, шоурум Сузуки (бул. България)

(02) 9420/ 647, 648

0896/ 691 900

Преслав Ичев

Работно време:

От понеделник до петък

От От 09:00 ч. до 17:30 ч.

  • Огледи по новосключени полици по застраховка „Каско” на МПС се извършват до 16:30 часа.
  • Огледи по щети се извършват до 17:00 часа.

 

Специализиран офис Застрахователни обезщетения
бул. Ботевградско шосе №239
(02) 9420/ 621, (02) 9420/ 622
Стоян Стаменов

Работно време:

От понеделник до петък

От От 09:00 ч. до 17:30 ч.

  • Огледи по новосключени полици по застраховка „Каско” на МПС се извършват до 16:30 часа.
  • Огледи по щети се извършват до 17:00 часа.

Специализиран офис Застрахователни обезщетения
бул. Европа № 169, GPS координати>>> Google Maps – 42.7296615, 23.2563882
0898 687 549, 029420/ 641, 642
Румен Иванов

Работно време:

От понеделник до петък

От 09:00 ч. до 17:30 ч.

  • Огледи по новосключени полици по застраховка „Каско” на МПС се извършват до 16:30 часа.
  • Огледи по щети се извършват до 17:00 часа.

Ботевград

Генерална Агенция Ботевград
2140, бул. "Патриарх Евтимий" 31А
(0723) 66 028
0878 41 44 41; 0882 00 39 82
Николай Йотов - Генерален представител

botevgrad@generali.com

Работно време:

От понеделник до петък

От 09:00 ч. до 18:00 ч.