Нашите офиси
     


Сливен

Сливен

Генерална Агенция Сливен-Карандила
8800, ул. "Г. Раковски" № 71
(044) 565 686
0882 003 534, 0887 835 626
Антоний Андонов - Генерален представител

karandila@generali.com

Работно време:

От понеделник до петък

От 09:00 ч. до 18:00 ч.

Главна Агенция Сливен 
8800, ул. "Г. Раковски" № 13
(044) 666 406, 666 405
0896 691 032
Маргарита Забунова - Главен Директор

ga.sliven@generali.com

Работно време:

От понеделник до петък

От 09:00 ч. до 18:00 ч.