Нашите офиси
     


Силистра

Силистра

Главна Агенция Силистра

7500, бул."Македония" № 81
(086) 824 049
0895 670 769
Галина Атнасова - Ръководител офис

[email protected]

Работно време:

От понеделник до петък

От 09:00 ч. до 17:00 ч.


Тутракан

Генерална Агенция Тутракан
7600, ул."Трансмариска" № 51 А
(0866) 61 396
0896 691 049
Стоян Леков - Генерален представител

[email protected]

Работно време:

От понеделник до петък

От 09:00 ч. до 17:00 ч.