Нашите офиси
     


Шумен

Шумен

 

Фронт-Офис Шумен 
9700, ул."Цар Иван Александър"№ 48, ет. 1 и ет. 2
(054) 892 125, 892 126
0896 691 041
Стела Петкова - Главен Директор 

Генерална Агенция Шумен
9700, ул."Добри Войников" 14
(054) 800 812, 800 813
0882 003 594 
Юлиана Ефремова - Генерален представител
0888 417 418 

Специализиран офис "Застрахователни обезщетения"

бул. „Велики Преслав" № 9, офис 15
Белчо Белев
0895 422 652

029420/ 639, 640


Велики Преслав

Офис Велики Преслав
9850, бул."Кирил и Методий" №17
(053) 84 266
0898 517 939 
Красимира Дончева - Ръководител офис