История на Дженерали България


Историята на застраховането в България пази информация за едно от първите чуждестранни застрахователни дружества в България - Assicurazioni Generali Trieste, което влиза на застрахователния пазар в България още през 1904 г. и работи успешно до 1946 г., когато се извършва национализация на този сектор. 

GENERALI оперира на българския пазар от 2006 г. През м. декември 2015 г. успешно приключи процесът по вливане на ЗАД „ВИКТОРИЯ“ АД в Дженерали Застраховане АД, което създаде шестата по големина застрахователна компания на пазара на общо застраховане в България. Обединението на ЗАД ”ВИКТОРИЯ” с Дженерали в новото Дженерали Застраховане превърна две силни компании в могъщ, интегриран лидер, чиито мащаби и капиталова база дават възможност за още по-голям растеж и стойност за акционерите и клиентите. С обединението се комбинираха всички силни страни на двете компании като се създадоха финансови синергии, които да бъдат основите за постигане на продължителна рентабилност. 

Дружеството предлага широка гама от застрахователни продукти и корпоративни решения в областта на имущественото застраховане, автомобилното застраховане, здравно застраховане и злополуки на повече от - 1 900 000 клиенти в България чрез 150 офиса и  над 1500 застрахователни посредници. Клиенти на компанията са водещи финансови институции, чуждестранни и български инвеститори във всички сектори на икономиката. 

Историята на застраховането в България пази информация за едно от първите чуждестранни застрахователни дружества в България - Assicurazioni Generali Trieste, което влиза на застрахователния пазар в България още през 1904 г. и работи успешно до 1946 г., когато се извършва национализация на този сектор. 

GENERALI оперира на българския пазар от 2006 г. През м. декември 2015г. успешно приключи процесът по вливане на ЗАД „ВИКТОРИЯ“ АД в Дженерали Застраховане АД, което създаде шестата по големина застрахователна компания на пазара на общо застраховане в БългарияОбединението на ЗАД ”ВИКТОРИЯ” с Дженерали в новото Дженерали Застраховане превърна две силни компании в могъщинтегриран лидерчиито мащаби и капиталова база дават възможност за още по-голям растеж и стойност за акционерите и клиентите. С обединението се комбинираха всички силни страни на двете компании като се създадоха финансови синергиикоито да бъдат основите за постигане на продължителна рентабилност. 

Дружеството предлага широка гама от застрахователни продукти и корпоративни решения в областта на имущественото застрахованеавтомобилното застрахованездравно застраховане и злополуки на повече от - 1 900 000 клиенти в