Корпоративно представяне

Дженерали Застраховане АД е една от водещите застрахователни компании в България и е част от Generali Group. Дженерали Застраховане АД е дружество със седалище в Република България, гр. София, бул.”Княз Александър Дондуков” № 68, ЕИК 030269049  и притежава  лиценз за извършване на застрахователна дейност – Решение №1 на Националния съвет по застраховане от 26.03.1998 г.  „Дженерали Застраховане” АД е част от Група Дженерали, вписана под №26 в Регистъра на застрахователните групи към Института за надзор на застрахователни компании (IVASS) в Италия. 


Generali е един от най-големите доставчици на застрахователни услуги и такива, свързани с  управлението на активи в световен мащаб. Създадена през 1831 г., тя присъства в 50 страни по света с общ премиен приход от над 70,7 милиарда евро за 2020 г. С повече от 72 000 служители, обслужващи 65.9 милиона клиенти, Групата има водеща позиция в Европа и нарастващото присъствие в Азия и Латинска Америка. Стремежът на Generali е да бъде партньор за цял живот на своите клиенти като предлага иновативни и персонализирани решения, благодарение на развитата си дистрибуторска мрежа. В Австрия, Централна, Източна Европа и Русия, Групата оперира чрез регионалния си офис в Прага, като е в топ три на застрахователните компании в региона.

  
Нашата амбиция е голяма: ние искаме да се превърнем в Партньор за цял живот на своите клиенти и да водим европейския застрахователен пазар за физически лица, семейства, професионалисти, малки и средни предприятия. Вярваме, че ще успеем и гледаме с увереност в бъдещето! 


Дженерали Застраховане АД оперира на българския пазар от 2006 г. Общият брутен премиен приход на компанията към края на 2020 г. е над 170 млн. лева, което отрежда пазарен дял от 7,69% и шесто място.  Компанията притежава собствен медицински център - Дженерали Закрила Медико-дентален център, който е лечебно заведение за специализирана извънболнична медицинска помощ, насочена към предпазване, възстановяване и укрепване здравето на пациентите, осигурявайки им висококачествено медицинско обслужване, съблюдаващо правилата за добра медицинска практика.  

Общ премиен приход

ОБЩ ПРЕМИЕН ПРИХОД (в хиляди лева)

2016 г. 

2017 г. 

2018 г. 

2019 г.

139,477 хил. лв. 

150,881 хил. лв. 

169,655 хил. лв.  

177,492 хил. лв.

Клонова мрежа

Прецизно изградената мрежа от офиси на територията на страната,  дава възможност за бързо и качествено обслужване на клиентите на компанията и изпълняване на поетите към тях ангажименти. Клиентите ни могат да използват услугите и продуктите на компанията в 135 офиса в цялата страна, както и 16 ликвидационни центъра. Нашите продукти се предлагат от 555 застрахователни агенти и над 280 застрахователни брокери. 

Телефон на потребителя 

*7222 

(денонощен от странатаза всички мобилни оператори  
и фиксирани мрежина цена според тарифния Ви план) 

+359 29 26 7222 

(денонощен от страната и чужбина според тарифния Ви план) 

  

ЗА КОНТАКТ С ОТГОВОРНИК ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, 

МОЖЕТЕ ДА ПИШЕТЕ НА E-MAIL: [email protected] 

  

Централно управление 
бул. "Княз АлДондуков" 68,  
1504 София 
[email protected] 
Тел.: +359 2 9267 111 


Предмет на дейност

Автомобилно застраховане 

 • Автогрижа
 1. Гражданска отговорност на автомобилистите 
 2. Каско на МПС 
 3. Автомобилен асистанс за България 
 4. Автомобилен асистанс за Европа 
 5. Злополука на лицата в ПС
 • Каско на МПС 
 • Гражданска отговорност на автомобилистите 
 • Автомобилен асистанс за България 
 • Автомобилен асистанс за Европа 

Имуществено застраховане

 • Пакетна застраховка ДОМ 
 • Домашно имущество – индивидуално 
 • Имущество за малък и среден бизнес 
 • Дженерали Бизнес Бенефит 
 • Имущество за корпоративен бизнес 
 • Прекъсване на дейността 
 • Авария на машини 
 • Всички строителни рискове 
 • Всички монтажни рискове 
 • Електронна техника и оборудване 

Застраховане на отговорности 

 • Обща гражданска отговорност
 1. Отговорност за дейносттa 
 2. Отговорност на хотелиера и ресторантьора 
 3. Отговорност на транспортни фирми 
 4. Отговорност на Продукта 
 5. Отговорност на Работодателя 
 6. Отговорност на стрoителя 
 7. Отговорност при използване на оръжие 
 8. Отговорност на Физически лица 
 • Професионални отговорности
 1. Адвокати
 2. Нотариуси
 3. Частни съдебни изпълнители 
 4. Независими оценители 
 5. Счетоводители и одитори 
 6. Преводачи 
 7. Учители 
 8. Участници в проектирането и строителството (по ЗУТ) 
 9. Геодезия и картография и кадастър 
 10. Сертифициранелицензиране и контрол 
 11. Лекари и други медицински специалисти 
 12. Застрахователни брокери и агенти 
 13. Охранителна дейност 
 14. Определена дейност 
 • Отговорност на туроператора

Селскостопанско застраховане 

 • Земеделски култури 
 • Животни 

Транспортно застраховане 

 • Товари по време на превоз /Карго/ 
 • Отговорност на превозвача на товари по шосе /CMR/ 
 • Отговорност на спедитора 

Морско и Авиационно застраховане 

 • Каско на плавателни съдове 
 • Каско на летателни апарати 

Помощ при пътуване 

Злополука и Заболяване 

Здравно застраховане