Нашите офиси
     

Корпоративно представяне

Дженерали България е част от Дженерали Груп, един от най-големите световни доставчици на застрахователни услуги. Със 78 000 служители по целия свят, обслужващи 72 милиона клиенти в над 60 държави, групата заема лидерска позиция на западноевропейските пазари и все по-важно място на пазарите в Централна и Източна Европа и Азия.

В Централна и Източна Европа групата работи в 10 държави, чрез своята холдингова компания Generali CEE Holding и е един от водещите застрахователни оператори в региона. В този регион компанията има над 16 милиона клиента, за които се грижат 12 800 служители, включително 500 от България.

Дженерали България е желан партньор, както за индивидуалните клиенти, средния и дребен бизнес, така и за големите корпоративни организации като им предоставя висококачествени услуги и продукти с цел удовлетворяване на всички техни очаквания и потребности.

Дженерали България оперира на българския пазар от 2006 г. Общият брутен премиен приход на компанията за 2015 е над 152 млн. лева, което отрежда пазарен дял приблизително от 9%.  Дженерали България притежава и собствен медицински център - Дженерали Закрила Медико-дентален център. Едно от най-ценните предимства на  групата е предлагането на продукти от всички сфери на застрахователния бизнес, иновативни решения в областта на общото застраховане, медицинските застраховки, програми за работодатели, предоставени по линия на Generali Employees Benefit – специализирана компания в групата на Дженерали.

През м. декември 2015г. успешно приключи процесът по вливане на ЗАД „ВИКТОРИЯ“ в Дженерали Застраховане АД, което създаде шестата по големина застрахователна компания на пазара на общо застраховане в България. Обединението на ЗАД ”ВИКТОРИЯ” с Дженерали в новото Дженерали Застраховане превърна две силни компании в могъщ, интегриран лидер, чиито мащаби и капиталова база дават възможност за още по-голям растеж и стойност за акционерите и клиентите. С обединението се комбинираха всички силни страни на двете компании като се създадоха финансови синергии, които да бъдат основите за постигане на продължителна рентабилност.

Стремежът на новата обединена компания Дженерали Застраховане е към изкачване в първата 5-ца на общо застрахователния пазар в България. Нашата цел е дългосрочни взаимоотношения с нашите клиенти като им предложим опростени и интелигентни решения, насочени към подобряване на тяхната удовлетвореност и същевременно с това максимално увеличаване на ефективността. Фокусът на Дженерали България в дългосрочен план е насочен към лидерска позиция в продажбите на дребно в България, като предлага лесни и иновативни бизнес решения на своите клиенти.

Общ премиен приход

ОБЩ ПРЕМИЕН ПРИХОД (в лева)

2013 г.

2014 г.

2015 г.

55 317 126

59 094 536

152 760 000


Клонова мрежа

Прецизно изградената мрежа от офиси на територията на страната,  дава възможност за бързо и качествено обслужване на клиентите на компанията и изпълняване на поетите към тях ангажименти. След обединението на Дженерали Застраховане и ЗАД”ВИКТОРИЯ” се разширява възможността за клиентите да ползват услугите и продуктите на компанията в над 130 офиса в цялата страна. За по-доброто обслужване и улеснение на ликвидационния процес компанията разкри 15 ликвидационни центъра на територията на цялата страна. Нашите продукти се предлагат от 1570 агенти и 317 брокери. 

Централно управление:
София, 1504, бул. "Княз Ал. Дондуков" № 68,
Телефон: 0800 12 712, 0700 19 577 (02) 9267 111,
E-mail: information.bg@generali.com


Предмет на дейност

Автомобилно застраховане

 • Автогрижа
  • Гражданска отговорност на автомобилистите
  • Каско на МПС
  • Автомобилен асистанс за България
  • Автомобилен асистанс за Европа
  • Злополука на лицата в ПС
 • Каско на МПС
 • Гражданска отговорност на автомобилистите
 • Автомобилен асистанс за България
 • Автомобилен асистанс за Европа


Имуществено застраховане

 • Пакетна застраховка ДОМ
 • Домашно имущество – индивидуално
 • Имущество за малък и среден бизнес
 • Дженерали Бизнес Бенефит
 • Имущество за корпоративен бизнес
 • Прекъсване на дейността
 • Авария на машини
 • Всички строителни рискове
 • Всички монтажни рискове
 • Електронна техника и оборудване

Застраховане на отговорности

 • Обща гражданска отговорност
  • Отговорност за дейносттa
  • Отговорност на хотелиера и ресторантьора
  • Отговорност на транспортни фирми
  • Отговорност на Продукта
  • Отговорност на Работодателя
  • Отговорност на стрoителя
  • Отговорност при използване на оръжие
  • Отговорност на Физически лица
 • Професионални отговорности
  • Адвокати
  • Нотариуси
  • Частни съдебни изпълнители
  • Независими оценители
  • Счетоводители и одитори
  • Преводачи
  • Учители
  • Участници в проектирането и строителството (по ЗУТ)
  • Геодезия и картография и кадастър
  • Сертифициране, лицензиране и контрол
  • Лекари и други медицински специалисти
  • Застрахователни брокери и агенти
  • Охранителна дейност
  • Определена дейност
 • Отговорност на туроператора

Селскостопанско застраховане

 • Земеделски култури
 • Животни

Транспортно застраховане

 • Товари по време на превоз /Карго/
 • Отговорност на превозвача на товари по шосе /CMR/
 • Отговорност на спедитора

Морско и Авиационно застраховане

 • Каско на плавателни съдове
 • Каско на летателни апарати

Помощ при пътуване

Злополука и Заболяване

Здравно застраховане


Благотворителна дейност

Дженерали България е социално отговорна компания, която години наред подпомага деца в неравностойно положение с дарителската си политика. През годините компанията е помогнала на редица домове за деца лишени от родителска грижа. От 2014г. съвместно с Фондация „За нашите деца“ стартира кампания, с която дарява по 1 лев от всяка продадена полица „Домашно имущество“. За съвместния проект „Сигурен дом за нашите деца” Дженерали Застраховане е наградена  с приз през 2015г. от Асоциацията на Българските Застрахователи.