Нашите офиси
     

Домашно имущество - Индивидуално

selected-22.jpg

За кого е предназначена застраховката?

Застраховката е предназначена за български и чуждестранни физически и юридически лица, които имат възможността да застраховат недвижимото и движимото си имущество намиращо се на територията на Република България. 


Какво се застрахова?

Недвижими имущества

 • жилищни сгради, включително вградените в тях инсталации (газови, електрически, телефонни, водопроводни, отоплителни, канализационни, пожарогасителни, пожароизвестителни, алармени, климатични, вентилационни и други);
 • помощни и селскостопански сгради;
 • външни съоръжения – огради, подпорни зидове, стени, басейни, беседкии, отделно изградени в границите на имота барбекюта и външни пещи.  

Движими имущества

 • обзавеждане – мебели, килими, мокети, пердета, всички видове постeлки и завивки, щори, осветителни тела, санитарен фаянс, отоплителни уреди и други движимости като дрехи, обувки, книги и други;
 • техника и уреди - бяла и черна техника, бойлери, компютри, видео игри и конзоли, стационарни телефони, алармени системи, СОТ, видеокамери, фотоапарати, преносими компютри, таблети и други подобни;

При специални условия може да се застраховат и:

 • сечива, инструменти и техника за битови ремонти;
 • пари, бижута, ценни книжа, чекове, часовници;
 • ценни предмети, съхранявани в сейфове или метални каси, трайно прикрепени към стени или подове;
 • произведения на изкуството, гоблени, филателни, нумизматични и други колекции, предмети с антикварна стойност, скъпи кожи и кожени изделия;
 • музикални инструменти, аудио и видео касети и компактдискове, книги и ръкописи с антикварна стойност;
 • велосипеди, съоръжения за лов и риболов и за упражняване на други хобита и спортове, играчки;
 • газови, нафтови котли или котли на твърдо гориво, слънчеви батерии и сателитни антени и други.

Какви рискове покрива застраховката?

Основно покритие:

 • Пожар, мълния, експлозия, имплозия, падане на пилотирано летателно тяло, негови части или товар 
 • Разходи за разчистване 

Допълнителни покрития:

 • Буря, градушка, проливен дъжд, сняг, лед, измръзване и морски вълни 
 • Наводнение вследствие на природни бедствия 
 • Свличане или срутване и подпочвени води 
 • Земетресение 
 • Изтичане на вода и пара 
 • Удар от превозно средство или животно 
 • Късо съединение и токов удар 
 • Вандализъм 
 • Чупене на стъкла 
 • Кражба чрез взлом 
 • Грабеж 
 • Кражба чрез техническо средство 
 • Гражданска отговорност към трети лица 

Покритието по застраховката още и:

 • разходи за преместване, предпазване и съхранение на застрахованото имущество до отстраняване на последствията от събитието. 
 • разходи за хотел или наемане на жилище за временно ползване - до 40,00 лeва на човек и до 400,00 лева за всички членове на домакинството на Застрахования на ден при максимален престой до 3 дни.

Как се определя застрахователна сума и застрахователната премия?

Застрахователната сума на имуществата се определя от застрахования като тя не трябва да надвишават възстановителната им стойност. Отговорността на Дженерали Застраховане е до възстановителната стойност на имуществата в рамките на застрахователната сума.

Възстановителната стойност е цената за възстановяване на застрахованото имущество с ново от същия вид и качество, в това, както и всички разходи за доставка, строителство, монтаж и други, без прилагане на обезценка.

Застрахователната премия се определя в процент от застрахователната сума, съгласно действащата тарифа на  Дженерали Застраховане по тази застраховка и в зависимост от вида на застрахованото имущество, договорения обхват на покритието и конкретните рискови фактори.


Защо да сключа застраховка в Дженерали?

 • Предлагаме бърза и лесна възможност за сключване на полица за Вашето жилище и имуществото в него без излишни формалности;
 • Предлагаме разнообразни комбинации на покритите рискове обвързани с индивидуалните потребности на клиента;
 • Всички подобрения по застрахованото жилище и всяко ново придобито движимо имущество (обзавеждане, техника и уреди) ще бъдат считани за автоматично застраховани без доплащане на премия, в рамките на договорената застрахователна сума.
 • Получавате професионално обслужване при завеждане на претенция.

Сключете своята застрахователна полица за застраховка „Домашно имущество” онлайн


Документи за изтегляне

Препоръчителни минимални стойности при определяне на застрахователните суми.pdf 155.62kb  
Общи условия Домашно имущество в сила от 01.02.2018.pdf 2.49mb  
Въпросник - Домашно имущество - Индивидуално.pdf 320.16kb  
ИДЗП_Домашно имущество_индивидуално.pdf 1.13mb