Нашите офиси
     

Пакетна застраховка Дом

iovchev.jpg

За кого е предназначена застраховката?

Продуктът е предназначен за застраховане на недвижимо и движимо имущество, собственост на български и чуждестранни физически и юридически лица, което те използват в бита и домакинството си и се намира на територията на Република България. 


Какво се застрахова?

Недвижимо имущество от 10,000 до 300,000 лева, включващо:

 • Жилищни сгради
 • Помощни и селскостопански сгради
 • Външни съоръжения

Движимо имущество от 4,500 до 60,000 лева, включващо:

 • Обзавеждане - мебели, санитарен фаянс, подови настилки, осветителни тела, отоплителни уреди, други движимости.
 • Техника и уреди - бяла и черна техника, бойлери, компютри, видео игри и конзоли, стационарни телефони, алармени системи, СОТ, видеокамери, фотоапарати, преносими компютри, таблети и други.

Какви рискове покрива застраховката?

 

Застрахователно покритие Покрити рискове

СТАНДАРТНО

 • Пожар и последиците от гасенето, мълния, експлозия, имплозия, падане на пилотирано летателно тяло, негови части или товар
 • Разходи за разчистване, отстраняване и извозване на отломки, развалини и остатъци от застраховано имущество
 • Буря, градушка, проливен дъжд, сняг, лед, измръзване и морски вълни Наводнение вследствие на природни бедствия
 • Наводнение вследствие на природни бедствия
 • Изтичане на вода и пара от резервоари, тръбни инсталации и включените към тях уреди, както и в резултат на забравени отворени чешми и кранове

РАЗШИРЕНО

В допълнение на покритите рискове по пакет „Стандартно“ покриваме и:

 • Свличане или срутване на земни пластове и увреждане от действие на подпочвени води
 • Земетресение

ПЪЛНО +

Пакет пълно покритие, разширен с клауза Доверен майстор

Покритието по застраховката включва още:

 • разходи за преместване, предпазване и съхранение на застрахованото имущество до отстраняване на последствията от събитието.
 • разходи за хотел или наемане на жилище за временно ползване - до 40,00 лeва на човек и до 400,00 лева за всички членове на домакинството на Застрахования на ден при максимален престой до 3 дни.

Допълнително към всеки от пакетните покрития можете да включите и следните покрити рискове:

 • Късо съединение и токов удар
 • Кражба чрез използване на техническо средство 
 • Гражданска отговорност към трети лица в резултат на настъпило и покрито събитие

Защо да сключа застраховка в Дженерали?

 • Предлагаме сключване на застраховка без предварителен опис и оценка на имуществото.
 • Всички подобрения по застрахованото жилище и всяко ново придобито движимо имущество (обзавеждане, техника и уреди) ще бъдат считани за автоматично застраховани в рамките на договерената застрахователна сума, без доплащане на премия.
 • В случай на събитие обезщетението се определя в размер, необходим за възстановяването или подмяната на имуществото с ново от същия вид и качество, в това число всички присъщи разходи за доставка, строителство, монтаж и други, без прилагане на обезценка до договорените лимити на отговорност.

 

Вземете 20% отстъпка за Вашето семейство*. Посетете нашите офиси и нашите агенти.

* Промоцията важи за пакетна застраховка ДОМ и е в размер на 20% от застрахователната премия за периода от 01.05.2018 до 31.12.2018, при застрахователна сума над 30 000 лв.


Документи за изтегляне

Препоръчителни минимални стойности при определяне на застрахователните суми.pdf 155.62kb  
Общи условия Домашно имущество .pdf 2.49mb  
Клауза Д1 - Доверен майстор.pdf 190.32kb  
Въпросник Пакетна_Дом.pdf 252.99kb