Нашите офиси
     

Глобално присъствие

Накратко

Дженерали е основен фактор в световната застрахователна индустрия - стратегически и изключително важен сектор за растежа, развитието и благосъстоянието на модерните общества.

През почти 200 годишната ни история, ние сме изградили една мултинационална група, която присъства в повече от 60 страни, с 470 компании и близо 80 000 служители. Нашата група има за цел да се превърне в компания, която задава стандарт и да стане лидер на Европейския застрахователен пазар на дребно. Това може да се изгради от нашата съществуваща клиентска база от 50 милиона физически лица, от общия брой клиенти 72 млн.

През последните години ние преминахме през основна стратегическа реорганизация, което ни позволи да сложим по-голям акцент върху нашата основна дейност, по-голяма дисциплина в управлението на нашите активи, както и по-опростено и прозрачно управление. Този процес ни доведе до нов етап, въз основа на по-ефективни бизнес модели, иновативни търговски стратегии, по-силна и по-глобална марка.

Ние в Дженерали Груп сме също така дълбоко ангажирани в Корпоративната социална отговорност – ангажимент, който сме възпрели не само в работата си като застрахователи, но и като призвание извън бизнеса.


Глобално присъствие

Още от самото начало, нашето силно международно присъствие ни отличава и е едно от най-големите ни предимства. Нашата географска диверсификация е балансирана между „зрели” страни като Италия, Германия и Франция, пазари с перспективи за висок растеж (Източна Европа), както и бързо развиващи се страни в Азия и Латинска Америка.

По-специално, ние сме водещ застраховател в Италия, вторият по големина в Германия, и във Франция, ние сме на седмо място в животозастраховането (4.8% пазарен дял) и шесто място в общото застраховане (5,2%).

Дженерали Груп има диверсифицирано присъствие в Централна и Източна Европа, което представлява 5% от груповите премии и 9% от оперативния ни резултат. Ние сме лидер на пазара в Чехия и един от лидерите в сектора за Унгария и Словакия.
Имаме присъствие в Азия и особено в Китай, Индия и Индонезия, където целим растеж и търговско развитие.