ВИДИН


МЦ "Биомед 99" ЕООД
Адрес: ул. "Търговска" 2

•Диагностично-консултативна помощ
•Амбулаторно лечение
•Клинична лаборатория
•Образна диагностика

 

 

 

АСМП-ИП д-р Нинко Вълков Дилов
Адрес: ул. "Търговска" 3

•Диагностично-консултативна помощ
•Амбулаторно лечение

 

 

 

МЦ "Св. Иван Рилски" ООД
Адрес: ул."Бдин" №16/4

•Диагностично-консултативна помощ
•Амбулаторно лечение
•Клинична лаборатория

 

 

 

МБАЛ "Св. Петка" ЕООД

Адрес: ул. "Цар Симеон Велики" № 119

•Диагностично-консултативна помощ
•Амбулаторно лечение
•Болнично и оперативно лечение
•Клинична лаборатория