СЕВЛИЕВО


АСИП МЦ Севлиево Медика ООД
Адрес: ул. "Н. Д. Петков " №60

•Диагностично-консултативна помощ
•Амбулаторно лечение
•Клинична лаборатория
•Образна диагностика   
•Физикална терапия и рехабилитация

 

 

 

МБАЛ Д-р Стойчо Христов ЕООД
Адрес: ул. "Ст. Пешев" 147

•Диагностично-консултативна помощ
•Амбулаторно лечение
•Болнично и оперативно лечение
•Клинична лаборатория

 

 

 

ДКЦ I - Севлиево ЕООД
Адрес: ул. "Ст. Пешев" 147

•Диагностично-консултативна помощ
•Амбулаторно лечение
•Клинична лаборатория
•Образна диагностика

 

 

 

"Медицински център - Унимед" ЕООД
Адрес: ул. "Никола Петков" 60

•Диагностично-консултативна помощ
•Амбулаторно лечение
•Образна диагностика
•Клинична лаборатория

 

 

 

МЦ - Хипокрена ЕООД
Адрес: ул. "Никола Петков "№60

•Диагностично-консултативна помощ
•Амбулаторно лечение
•Образна диагностика

 

 

МБАЛ Акта Медика ЕООД

 

Адрес: ул. "Никола Петков" №60

•Болнично и оперативно лечение