ПЪРВОМАЙ


Медицински център "Асклеп" ООД

Адрес: ул. "Иван Асен ІІ" № 25

  • Диагностично-консултативна помощ
  • Амбулаторно лечение
  • Клинична лаборатория
  • Образна диагностика

 

 

 

МБАЛ "Първомай" ЕООД

Адрес: ул. "Княз Борис І" № 51

  • Болнична помощ

 

 

 

"Медицински център I Първомай" ЕООД

Адрес: ул. "Княз Борис I" № 51

  • Диагностично-консултативна помощ
  • Амбулаторно лечение
  • Клинична лаборатория
  • Образна диагностика