ПЛЕВЕН


 

ДКЦ към УМБАЛ - ПЛЕВЕН ООД

Адрес: ул. "Георги Кочев" 8 А

 • Диагностично-консултативна помощ
 • Амбулаторно лечение
 • Клинична лаборатория
 • Образна диагностика

 

 

 

ДКЦ II Плевен ООД

Адрес: ул. "Сан Стефано" 1

 • Диагностично-консултативна помощ
 • Амбулаторно лечение
 • Клинична лаборатория
 • Образна диагностика

 

 

 

ДКЦ "Свети Панталеймон" ООД

Адрес: ул. "Трите бора" 24

 • Диагностично-консултативна помощ
 • Амбулаторно лечение
 • Образна диагностика
 • Клинична лаборатория

 

 

 

МЦ "Екзакта Медика" АД

Адрес: ул. "Тодор Каблешков" 35

 • Диагностично-консултативна помощ
 • Амбулаторно лечение
 • Клинична лаборатория
 • Образна диагностика

 

 

 

СМДЛ "РАМУС" ООД

Адрес: ул.Сан Стефано 12, офис 1, Бизнес комплекс „Кентавър“ (срещу МВР)

 • Клинико-диагностични изследвания

 

 

МБАЛ Сърце и мозък ЕАД 

Адрес: ул. Пиер Кюри № 2

 • Болнично и оперативно лечение

 

Кардиологичен медицински център лекари за нас Плевен ООД

Адрес: ул. Димитър Константинов № 11

 • Диагностично-консултативна помощ
 • Амбулаторно лечение
 • Образна диагностика
 • Клинична лаборатория

 

ВМА-Плевен

Адрес: бул. Георги Кочев № 6

 • Диагностично-консултативна помощ
 • Амбулаторно лечение
 • Болнично и оперативно лечение
 • Клинична лаборатория

 

МЦ Медика 2005 ЕООД

Адрес: бул. Русе № 1, Стоматологичен център, ет. 3, кабинет 64

 • Диагностично-консултативна помощ
 • Амбулаторно лечение