ДЕВИН


МБАЛ Девин ЕАД
ул.Явор №3

  • Болнично и оперативно лечение
  • Образна диагностика
  • Клинична лаборатория

 

 

 

МЦ Девин ЕООД
ул.Явор №3

  • Диагностично-консултативна помощ

Амбулаторно лечение