Нашите офиси
     


Велико Търново

Велико Търново

Фронт - Офис Велико Търново
5000, ул."Христо Ботев" 32-34
(062) 602 034; 637 920
0896 691 017
Невена Стателова - Главен Директор

Генерална Агенция Велико Търново
5000, ул."Цанко Церковски" 38
(062) 624 060
088 606 19 99, 088 662 67 99
Гинка Първанова - Генерален представител

Специализиран Офис - Застрахователни обезщетения
5000, ул."Поп Харитон"2
(02) 4751633; 4751634
0884 770 796
Георги Грозев


Горна Оряховица

Офис Горна Оряховица
5100, Горна Оряховица
ул. "Вичо Грънчаров" № 2Д
тел. (0618) 23 755; 
0886 801 100
Илиян Яков - Ръководител Офис


Свищов

Главна Агенция Свищов
5250, ул."Цар Освободител" № 96
(0631) 60 726
0896 691 039
Андрей Андреев- Главен Директор