Представяне на Дженерали Закрила Медико-дентален център

 

“Дженерали Закрила Медико-дентален център” ООД e лечебно заведение за специализирана извънболнична медицинска помощ, насочена към предпазване, възстановяване и укрепване здравето на пациентите.

“Дженерали Закрила Медико-дентален център” ООД е открит на 31 юли 2002 г. Центърът разполага с 30 кабинета, оборудвани със съвременна медицинска апаратура.

Ние осигуряваме висококачествено медицинско обслужване, съблюдаващо правилата за добра медицинска практика. Прилагаме изпитана организация на работа с цел минимална загуба на време за нашите пациенти. Основна цел на нашия екип е грижата за пациента.

Промоционално видео на МДЦ Дженерали Закрила
   
Кабинети:
Вътрешни болести
Кардиология /ехокардиография и велоергометрия/
Ендокринология
Гастроентерология
Хирургични болести
Урология
Ортопедия
Акушерство и гинекология /мамология, фертилитет, възпалителни заболявания, туморни заболявания, проследяване на бременност, гинекологични консултации/
Неврология /ЕЕГ, съдов доплер/
Кабинет Уши-нос-гърло /аудиометрия/
Очни болести
Кожни болести
Детски болести
Диетолог
Кинезитерапевт
Функционална диагностика
Дентална медицина /ортопедия, терапия, ортодонт, лицево-челюстна хирургия/
Клинична лаборатория /пълна кръвна картина, биохимия, хормони,  имунология/
Микробиологична лаборатория /пълен набор от всички необходими тестове и проби/
Физиотерапия и рехабилитация - всички видове процедури със съвременна апаратура /всички видове апарати за ниска и средна честота, магнитотерапия, лазертерапия, мануална терапия/

Предимства на "Дженерали Закрила Медико-дентален център" ООД
Модерен център за диагностична, консултативна и терапевтична дейност
Има сключен договор с НЗОК
Има договори за обслужване на здравно осигурени от частни здравноосигурителни компании лица
Висококвалифициран екип - работи с:
•хабилитирани лица, водещи в съответната медицинска област
•над 50 специалиста

Гарантирано качество и бързина на обслужване
Своевременно обслужване в амбулаторни и домашни условия
Съвременна медицинска апаратура
Собствена клинична и микробиологична лаборатория
Възможност за всички видове високоспециализирани изследвания
Собствен медицински транспорт
Обособена физиотерапия и рехабилитация
Стационар за краткосрочен престой

24-часов Асистанс Център

+ 359 2 92 67 222

assistance.claims.bg@generali.com

Call Center

0800 12 712

Безплатен телефон за 
абонати от цялата страна

0700 19 577

На цената на един
градски разговор

Регистратура

+ 359 2 94 20 700

Дженерали Закрила
Медико-дентален център