Специализирани прегледи


• Вътрешни болести
• Кардиологичен
• Ендокринологичен
• Гастроентерологичен
• Нефрологичен
• Хирургичен /обща и коремна хирургия/
• Урологичен
• Съдова хирургия
• Ортопедичен
• Детски болести
• Акушер-гинекологичен /мамография, фертилитет, възпалителни заболявания, гинекологични консултации, женска консултация/
• Неврологичен /ЕЕГ, ЕМГ, съдов доплер/
• УНГ /аудиометрия/
• Офталмологичен
• Кожни болести
• Логопед и психолог
• Кинезитерапевт