Нашите офиси
     

Застрахователен пакет HEALTH Line

Пакетна здравна застраховка HEALTH Line предоставя възможност за комплексна защита от рискове, произтичащи от заболяване или злополука на застрахованите лица, настъпили в срока на застрахователния договор, свързани с финансовото обезпечаване на определени здравни услуги и стоки, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване за здравноосигурените лица. 

За кого е предназначена застраховката?

HEALTH Line е предназначен за лица, които могат да сключат застраховки - индивидуални, семейни и групови за своя и/или за сметка на работодателя.


Какво покритие предлага застраховката?

HEALTH Line Basic 

  • Болнична помощ: прием и настаняване на болен, преглед, изследвания - лабораторни и инструментални, образна диагностика, назначение на лечение, консултации със специалисти, манипулации, изследвания, операции , консумативи и импланти /от злополука/
  • Извън болнична помощ: преглед при специалисти- първичен и вторичен, консултации, лабораторни и инструментални изследвания, образна диагностика, функционални изследвания, ендоскопски изследвания, остеоденситометрия, манипулации и физиотерапия
  • Възстановяване на разходи: медикаменти, слухови апарати, очила за корекция на зрението /2 стъкла без рамки/ или контактни лещи за корекция на зрението

HEALTH Line Plus  

  • HEALTH Line Basic + Избор на екип, операции с голяма сложност и високоспециализирана хирургия, консултации с хабилитирани лица при болнично лечение, физиотерапия при болнично лечение.
НИВА НА ПОКРИТИЕ HEALTH Line Basic  HEALTH Line Plus 
Болнично лечение 2 000 лева 8 000 лева
Извънболнично лечение 2 000 лева 2 000 лева
Възстановяване на разходи с 20% самоучастие
200 лева 200 лева

Защо да сключа застраховка в Дженерали?

  • Грижа и спокойствие за здравето
  • Конкурентни тарифни условия
  • Качествено и навременно обслужване при настъпване на застрахователно събитие

Списък с всички здравни заведения може да видите тук.


Документи за изтегляне

HEALTH LINE BASIC 135.38kb  
HEALTH LINE PLUS 138.49kb  
Лична здравна декларация 911kb  
Общи условия 439.39kb  
Искане за плащане 1.9mb  
Информационен документ за застрахователен продукт „Health Line” 775.64kb  
ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ В ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД 269.81kb