Нашите офиси
     

Застрахователен пакет "HEALTH Line"

hr-mediumaaa.jpg

Пакетна здравна застраховка HEALTH Line предоставя възможност за комплексна защита от рискове, произтичащи от заболяване или злополука на застрахованите лица, настъпили в срока на застрахователния договор, свързани с финансовото обезпечаване на определени здравни услуги и стоки, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване за здравноосигурените лица. 

За кого е предназначена застраховката?

HEALTH Line е предназначен за лица, които могат да сключат застраховки - индивидуални, семейни и групови за своя и/или за сметка на работодателя.


Какво покритие предлага застраховката?

HEALTH Line Basic 

  • Болнична помощ: прием и настаняване на болен, преглед, изследвания - лабораторни и инструментални, образна диагностика, назначение на лечение, консултации със специалисти, манипулации, изследвания, операции , консумативи и импланти /от злополука/
  • Извън болнична помощ: преглед при специалисти- първичен и вторичен, консултации, лабораторни и инструментални изследвания, образна диагностика, функционални изследвания, ендоскопски изследвания, остеоденситометрия, манипулации и физиотерапия
  • Възстановяване на разходи: медикаменти, слухови апарати, очила за корекция на зрението /2 стъкла без рамки/ или контактни лещи за корекция на зрението

HEALTH Line Plus  

  • HEALTH Line Basic + Избор на екип, операции с голяма сложност и високоспециализирана хирургия, консултации с хабилитирани лица при болнично лечение, физиотерапия при болнично лечение.
НИВА НА ПОКРИТИЕ HEALTH Line Basic  HEALTH Line Plus 
Болнично лечение 2 000 лева 8 000 лева
Извънболнично лечение 2 000 лева 2 000 лева
Възстановяване на разходи с 20% самоучастие
200 лева 200 лева

Защо да сключа застраховка в Дженерали?

  • Грижа и спокойствие за здравето
  • Конкурентни тарифни условия
  • Качествено и навременно обслужване при настъпване на застрахователно събитие

Документи за изтегляне

Общи условия 345.2kb  
HEALTH LINE BASIC 376.05kb  
HEALTH LINE PLUS 376.26kb  
Лична здравна декларация 911kb