Домашно имущество


Завеждане на щети по застраховка Домашно имущество

Можете да заведете Вашата щета по застраховка Домашно имущество по един от следните начини:

 • В ликвидационен център на Дженерали Застраховане
 • В офис на Дженерали Застраховане (в случай, че във Вашето населено място няма ликвидационен център на Дженерали Застраховане)
 • На тел. *7222 (от страната, за всички мобилни оператори и фиксирани мрежи, на цена според тарифния Ви план)

Какво трябва да направите, след като ни уведомите за събитието?

  Когато е пострадало Вашето имущество:
  • Вземете мерки за намаляване и/или ограничаване на вредите, спасяване и запазване на имуществото.
  • Не извършвайте ремонт и го запазете в същото състояние, в което е било при настъпването на събитието, освен ако не получите други писмени инструкции от нас.
  • Информирайте компетентните органи.