Злополука на лица в превозни средства

tgransport.jpg

За кого е предназначена застраховката?

Застраховката е предназначена за лицата, пътуващи във Вашия автомобил. Застраховат се всички места в автомобила, включително и мястото на водача. Обезщетението се изплаща независимо от това дали имате вина за инцидента.


Какви рискове покрива застраховката?

Основно покритие 

  • Смърт от злополука, покрита по договора 
  • Трайна загубa на работоспособност от злополука, покрита по договора 
  • Временна неработоспособност от злополука, покрита по договора 

Допълнителни покрития 

  • Медицински разходи от злополука, покрита по договора 
  • Разходи за погребение при смърт от злополука, покрита по договора 

Защо да сключа застраховка в Дженерали?

  • Предлагаме конкурентни тарифни условия 
  • Осигуряваме 24 часово асистанс обслужване 
  • Получавате качествено и навременно обслужване при настъпване на застрахователно събитие 

Документи за изтегляне

Информационно съобщение по чл. 13 Регламента за ползватели на застрахователни услуги 519.16kb  
Искане за плащане 1.91mb  
Информационен документ за застрахователен продукт 245.11kb  
Общи условия за Злополука на лицата в превозни средства от 16.08.2021 г. 341.48kb