Злополука и заболяване

злополука и заболяване.jpg

За кого е предназначена застраховката?

Застраховката е предназначена за физически лица за събития, свързани с живота, здравето или телесната цялост на застрахованите. 


Какви рискове покрива застраховката?

Основен и задължителен покрит риск: 

 • Смърт от злополука 

Допълнителни покрити рискове: 

 • Смърт вследствие на заболяване 
 • Трайна неработоспособност вследствие злополука и/или заболяване 
 • Временна неработоспособност вследствие злополука и/или заболяване 
 • Хирургическо лечение/ Хирургически операции вследствие злополука и/или заболяване 
 • Дневни пари за болничен престой /хоспитализация/ вследствие злополука и/или заболяване 
 • Следхоспитализационно възстановяване вследствие злополука и/или заболяване (Неработоспособност след болнично лечение) 
 • Възстановяване на медицински разходи вследствие  злополука и/или заболяване 
 • Възстановяване на разходи за медицински транспорт и/или репатриране вследствие злополука и/или заболяване 
 • Разходи за погребение при смърт вследствие злополука и/или заболяване 
 • Фрактури на застрахованото лице вследствие злополука 
 • Дентална помощ вследствие на злополука или заболяване 
 • Изгаряне на застрахованото лице вследствие на злополука  

Защо да сключа застраховка в Дженерали?

 • Различни нива на покритие, съобразени с Вашия бюджет 
 • Получавате конкурентни тарифни условия 
 • Качествено и навременно обслужване при настъпване на застрахователно събитие 

Документи за изтегляне

Искане за плащане 1.91mb  
Информационен документ за застрахователен продукт 60.42kb  
Информационно съобщение по чл.13 Регламента за ползватели на застрахователни услуги 522.67kb  
Специални условия Хирургично лечение 51.1kb  
Общи условия 823.39kb