Трудова злополука

trudova-zlopoluka.jpg

За кого е предназначена застраховката?

Задължителна застраховката „Трудова злополука” е предназначена за работниците и служителите, които извършват работа в основната и спомагателна дейност на предприятия, принадлежащи към икономическа дейност с трудов травматизъм, равен или по-висок от средния за страната.


Какви рискове покрива застраховката?

  • Смърт от злополука 
  • Трайна нетрудоспособност от злополука   
  • Временна нетрудоспособност от злополука  

Срещу допълнително заплащане  Дженерали Застраховане предлага разширяване на застрахователното покритие с рисковете смърт, трайна, временна нетрудоспособност и медицински разходи от битова злополука и Общо заболяване.   


Защо да сключа застраховка в Дженерали?

  • Застраховане без медицинска оценка на риска
  • Получавате застрахователното обезщетение, когато се нуждаете от него
  • Осигуряваме 24 часово асистанс обслужване 

Документи за изтегляне

Искане за плащане 1.91mb  
Информационно съобщение по чл. 13 Регламента за ползватели на застрахователни услуги 519.16kb  
Информационен документ за застрахователен продукт 404.22kb  
Общи условия 823.39kb