Злополука с гости на хотели

gotel.jpg

За кого е предназначена застраховката?

Застраховката е предназначена за физически лица при престоя им в средствата за подслон на територията на Република България за възникнали събития, свързани с живота, здравето или телесната им цялост.


Какви рискове покрива застраховката?

 • Смърт от злополука 
 • Трайна загуба на трудоспособност над 50% от злополука 
 • Медицински разходи, вследствие злополука 
 • Медицински разходи, вследствие акутно заболяване, съгласно списък на Дженерали Застраховане за акутните заболявания, за които е в риск 
 • Разходи за репатриране вследствие злополука 
 • Кражба чрез взлом или грабеж на личен багаж на госта 
 • Гражданска отговорност на госта за нанесени щети на трети лица   

Защо да сключа застраховка в Дженерали?

 • Различни нива на покритие 
 • Получавате конкурентни тарифни условия 
 • Осигуряваме 24 часово асистанс обслужване 
 • Качествено и навременно обслужване при настъпване на застрахователно събитие 

Документи за изтегляне

Общи условия на застраховка Злополука за Гости на Хотел - Пациенти на Лечебни Заведения 162.13kb  
Информационен документ за застрахователен продукт 566.86kb  
Информационно съобщение по чл. 13 Регламента за ползватели на застрахователни услуги 519.16kb  
Искане за плащане 1.91mb  
Общи условия 823.39kb