Класическа злополука

170142420_449605076299571_6395874479663542678_n.jpg

ЗА КОГО Е ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЗАСТРАХОВКАТА?

Застраховката е предназначена за физически лица, които могат да сключват индивидуални застраховки, застраховки за членове на семейство /домакинство или за група физически лица.


КАКВИ РИСКОВЕ ПОКРИВА ЗАСТРАХОВКАТА?

 • Смърт от злополука
 • Трайна нетрудоспособност от злополука
 • Временна нетрудоспособност от злополука
 • Фрактури вследствие на злополука
 • Изгаряния вследствие на злополука
 • Хирургическо лечение от злополука
 • Медицински разходи от злополука
 • Разходи за погребение, при смърт вследствие злополука 
 • Дневни пари за болничен престой от злополука
 • Следхоспитализационно възстановяване от злополука над 3 дни
 • Дентална помощ от злополука
 • Разходи за медикаменти от злополука
 • Разходи за медицинско транспортиране/репатриране от злополука

Застрахователното покритие е валидно 24 часа в денонощието, за територията на Република България, освен ако не е уговорено друго и е платена допълнителна застрахователна премия.


ЗАЩО ДА СКЛЮЧА ЗАСТРАХОВКА В ДЖЕНЕРАЛИ?

 • Различни нива на покритие, съобразени с Вашия бюджет
 • Застраховане без медицинска оценка на риска

Документи за изтегляне

Информационен документ за застрахователен продукт 60.57kb  
Информационно съобщение по чл. 13 Регламента за ползватели на застрахователни услуги 519.16kb  
Специални условия Хирургично лечение специални условия 51.1kb  
Общи условия 823.39kb