Нашите офиси
     

Професионални отговорности

Untitled-2.jpg

За кого е предназначена застраховката?

Застраховката е предназначена за физически и юридически лица, упражняващи професия, за която имат необходимата правоспособност. 


Дженерали осигурява застрахователно покритие за следните професии:

 • “Професионална отговорност на нотариуси” 
 • “Професионална отговорност на адвокати”
 • “Професионална отговорност на счетоводители и одитори”
 • “Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството (ЗУТ)”
 • “Професионална отговорност на застрахователни брокери и агенти”
 • „Професионална отговорност за геодезия, картография и кадастър” 
 • “Професионална отговорност за сертифициране, лицензиране и контрол”
 • “Професионална отговорност на независими оценители”
 • “Професионална отговорност на частни съдебни изпълнители”
 • “Професионална отговорност на преводачи”
 • “Професионална отговорност за охранителна дейност”
 • “Професионална отговорност на хардуерни и софтуерни фирми”
 • „Професионална отговорност на преподаватели, учители и възпитатели” 
 • “Професионална отговорност на доставчиците на удостоверителни услуги”
 • “Отговорност на директори и управленски персонал”

Защо да сключа застраховка в Дженерали?

 • Нашите специалисти ще Ви предложат най-добрите решения и подходящи застрахователни покрития
 • Застраховките са изцяло съобразени с нормативните изисквания за конкретната професия
 • Предлагаме конкурентни тарифни условия и възможност за избор на по-високи лимити от минималнитеПрецизност при ликвидацията на щети

Документи за изтегляне

ИДЗП_Професионална отговорност за сертифициране, лицензиране и контрол.pdf 637.21kb  
ИДЗП_Професионална отговорност на адвокати.pdf 602.54kb  
ИДЗП_Професионална отговорност на застрахователни брокери и агенти.pdf 602.89kb  
ИДЗП_Професионална отговорност на независими оценители.pdf 607.43kb  
ИДЗП_Професионална отговорност на нотариуси.pdf 602.98kb  
ИДЗП_Професионална отговорност на преводачи.pdf 636.91kb  
ИДЗП_Професионална отговорност на счетоводители и одитори.pdf 603.01kb  
ИДЗП_Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството.pdf 640.53kb  
ИДЗП_Професионална отговорност на частни съдебни изпълнители.pdf 637.72kb