Професионални отговорности

Untitled-2.jpg

За кого е предназначена застраховката?

Застраховката е предназначена за физически и юридически лица, упражняващи професия, за която имат необходимата правоспособност. 


Дженерали осигурява застрахователно покритие за следните професии:

 • Професионална отговорност на нотариуси 
 • Професионална отговорност на адвокати
 • Професионална отговорност на счетоводители и одитори
 • Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството (ЗУТ)
 • Професионална отговорност на застрахователни брокери и агенти
 • Професионална отговорност за геодезия, картография и кадастър 
 • Професионална отговорност за сертифициране, лицензиране и контрол
 • Професионална отговорност на независими оценители
 • Професионална отговорност на частни съдебни изпълнители
 • Професионална отговорност на преводачи
 • Професионална отговорност за охранителна дейност
 • Професионална отговорност на хардуерни и софтуерни фирми
 • Професионална отговорност на доставчиците на удостоверителни услуги

Защо да сключа застраховка в Дженерали?

 • Нашите специалисти ще Ви предложат най-добрите решения и подходящи застрахователни покрития
 • Застраховките са изцяло съобразени с нормативните изисквания за конкретната професия
 • Предлагаме конкурентни тарифни условия и възможност за избор на по-високи лимити от минималнитеПрецизност при ликвидацията на щети

Документи за изтегляне

Информационен документ по застрахователен продукт Професионална отговорност на хардуерни и софтуерни фирми.pdf 258.89kb  
Информационен документ за застрахователен продукт Професионална отговорност за охранителна дейност.pdf 268.68kb  
Информационен документ за застрахователен продукт Геодезия, картография и кадастър 496.33kb  
Информационен документ за застрахователен продукт Доставчици на удостоверителни услуги 497.1kb  
Информационен документ за застрахователен продукт Професионална отговорност за сертифициране, лицензиране и контрол 637.21kb  
Информационен документ за застрахователен продукт Професионална отговорност на адвокати 602.54kb  
Информационен документ за застрахователен продукт Професионална отговорност на застрахователни брокери и агенти 602.89kb  
Информационен документ за застрахователен продукт Професионална отговорност на независими оценители 607.43kb  
Информационен документ за застрахователен продукт Професионална отговорност на нотариуси 602.98kb  
Информационен документ за застрахователен продукт Професионална отговорност на преводачи 636.91kb  
Информационен документ за застрахователен продукт Професионална отговорност на счетоводители и одитори 603.01kb  
Информационен документ за застрахователен продукт Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството 640.53kb  
Информационен документ за застрахователен продукт Професионална отговорност на частни съдебни изпълнители 637.72kb