Нашите офиси
     

Условия за държателите на кредитни карти на Първа Инвестиционна Банка АД

FIB pict.png

Условия за държателите на кредитни карти на Първа Инвестиционна Банка АД

Документи за изтегляне

Сертификат за застрахователно покритие на притежателите на банкова карта World Elite MasterCard на ПИБ 107.68kb  
Сертификат за застрахователно покритие на притежателите на кредитни карти_Diners_Classic_FIB.pdf 125.31kb  
Сертификат за застрахователно покритие защитени покупки_Zastiteni_pokupki.pdf 109.85kb  
Сертификат за застрахователно покритие на притежателите на кредитни карти_Diners_Prive.pdf 127.41kb  
Сертификат за застрахователно покритие на притежателите на банкови карти на ПИБ_2015.pdf 71.4kb