PHILIPPE DONNET УСПЕХЪТ НА СДЕЛКАТА ЗАСИЛВА ЛИДЕРСТВОТО НА GENERALI В ИТАЛИЯ И ЕВРОПА И Й ПОЗВОЛЯВА ДА СЪЗДАВА СТОЙНОСТ ЗА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ


НЕ Е ПРЕДНАЗНАЧЕНО ЗА СПОДЕЛЯНЕ, ПУБЛИКУВАНЕ ИЛИ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ, ИЗЦЯЛО ИЛИ ЧАСТИЧНО, ПРЯКО ИЛИ НЕПРЯКО В СТРАНИТЕ, КЪДЕТО СПОДЕЛЯНЕТО, ПУБЛИКУВАНЕТО ИЛИ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА НАСТОЯЩОТО ОБЯВЛЕНИЕ МОЖЕ ДА ПРЕДСТАВЛЯВА НАРУШЕНИЕ НА ЗАКОНИТЕ ИЛИ ПОДЗАКОНОВИТЕ АКТОВЕ, ПРИЛОЖИМИ В СЪОТВЕТНАТА ЮРИСДИКЦИЯ (ВКЛЮЧИТЕЛНО СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ, КАНАДА, АВСТРАЛИЯ И ЯПОНИЯ).

ДОБРОВОЛНО ТЪРГОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ОТПРАВЕНО ОТ ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. ЗА ВСИЧКИ ДЯЛОВЕ НА SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE S.P.A. 

***

Уведомление по чл. 36 от наредбата, приета от Националната комисия по дружествата и фондовата борса с резолюция № 12/2006. 11971 от 14 май 1999 г., впоследствие изменена и допълнена („Регулация на издателя“), относно доброволното публично търгово предложение за съвкупността от обикновени акции на Società Cattolica di Assicurazione SpA („Емитентът“), лансирано от Assicurazioni Generali SpA („Предложителят“)  

***

PHILIPPE DONNET: „УСПЕХЪТ НА СДЕЛКАТА ЗАСИЛВА ЛИДЕРСТВОТО НА GENERALI В ИТАЛИЯ И ЕВРОПА И Й ПОЗВОЛЯВА ДА СЪЗДАВА СТОЙНОСТ ЗА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ“

MARCO SESANA: „НАПЪЛНО ОТДАДЕНИ ДА БЪДЕМ В УСЛУГА НА МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ, ЗА ДА ДОПРИНАСЯМЕ ЗА УСТОЙЧИВ ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ“

Изпълнителният директор на Група Generali, Philippe Donnet, заяви: „Успехът на тази сделка допълнително ще засили лидерството на Generali на италианския застрахователен пазар и позицията ѝ сред най-големите европейски застрахователни групи, в съответствие с целите на стратегическия план „Generali 2021“. Изключително положителната обратна връзка, която получихме от пазара, демонстрира атрактивността на нашата оферта, която вече приключи успешно в съответствие с нашите условия и срокове. Сделката ще направи възможно по-нататъшното интегриране на бизнес моделите на Generali и Cattolica, както вече се случи след създаването на партньорството, подписано през юни 2020 г., и ще осигури значително създаване на стойност за всички заинтересовани страни.“

Мениджърът за страната и Главен изпълнителен директор на Generali Италия и за Глобалните бизнес линии, Marco Sesana, коментира: „Сделката с Cattolica ще осигури подкрепа за реалната икономика, като същевременно ще генерира ползи за всички заинтересовани страни, особено клиенти и служители. Сделката ще даде възможност за по-нататъшно подобряване на отличителния успех на Cattolica, чрез използването на технологията и иновациите на Дженерали Италия. Искам да приветствам сърдечно всички колеги и агенти на Cattolica: през следващите месеци за нас ще бъде приоритет да се съберем и да споделим ползите от принадлежността към голяма международна група. Също така оставаме изцяло отдадени на обслужването на местните общности и насърчаването на местните постижения в допълнение на стимулирането на устойчив икономически растеж, с особен акцент върху ESG критериите."

Триест, 4 ноември 2021 г. – Успешното търгово предложение на Generali по отношение на акциите на Cattolica е напълно в съответствие със стратегическия план "General 2021" и потвърждава стриктния и дисциплиниран подход на Групата към M&A. Сделката ще позволи на Generali да продължи да диверсифицира бизнеса си, по-специално в сегмента Общо застраховане и потвърждава ангажимента на Групата да осигури печеливш растеж, като същевременно създава стойност за клиентите, в съответствие с амбицията на Generali да бъде партньор за цял живот.

Създаден е добре дефиниран план за интеграция, с конкретни стъпки и се очаква това да бъде подпомогнато от съществуващото стратегическо партньорство, както и от доказания опит на Generali за осъществяването на успешни интеграции. Generali очаква да осигури значителни синергии чрез спестяване на оперативни разходи, използване на най-добрите в класа технически възможности на Групата и подобряване на приходите.

Generali беше подкрепен от BofA Securities, Equita, Mediobanca - Banca di Credito Finanziario and Rothschild & Co като финансови консултанти и Gianni & Origoni като юридически съветници. 

Документи за изтегляне

PHILIPPE DONNET УСПЕХЪТ НА СДЕЛКАТА ЗАСИЛВА ЛИДЕРСТВОТО НА GENERALI В ИТАЛИЯ И ЕВРОПА И Й ПОЗВОЛЯВА ДА СЪЗДАВА СТОЙНОСТ ЗА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ 320.21kb