Нашите офиси
     

Дженерали Закрила Здравно осигуряване АД ще се влее в Дженерали Застраховане АД

Въз основа на промените в Закона за здравното осигуряване, в сила от 07.08.2012г. ръководствата на Дженерали България Холдинг ЕАД и Надзорните съвети на Дженерали Закрила Здравно осигуряване АД и Дженерали Застраховане АД взеха решение да се стартира процедура по вливане на Дженерали Закрила Здравно осигуряване АД в Дженерали Застраховане АД.

Като част от тази процедура, след приключване на процеса по вливане,  целият портфейл от здравноосигурителни договори на Дженерали Закрила Здравно осигуряване АД ще премине към Дженерали Застраховане АД.
Предвиденият срок по план за приключване на процеса по вливане е 30.04.2013г. До тогава Дженерали Закрила Здравно осигуряване АД ще функционира, както досега.
В този смисъл на структури промени, ще протекат и реорганизиции, касаещи привеждане на оперативната дейност и обслужване на договорите и клиентите на Дженерали Закрила Здравно осигуряване АД в съответствие с новите условия на работа.

  • Договорите за доброволно здравно осигуряване ще запазят действието си и след вливането, за срока за който са сключени, но ще се обслужват от Дженерали Застраховане АД.
  • Договорите ще продължат да се обслужват и администрират професионално според съществуващите договорни условия, и клиентите ще продължат да получават същото високо качество на услуги, както и към момента. Покритията, качеството и условията на услугата няма да се променят.
  • Собственият на Дженерали Закрила Медико-дентален център ЕООД, находящ се в София, ще  продължи да функционира, както и досега, в рамките на Група Дженерали България, като заведение за доболнична медицинска помощ.

Ръководствата на дружества са сигурни, че вливането ще осигури необходимата синергия между високия професионализъм и експертиза и изключителната марка на „Дженерали Закрила” и сериозния финансов, административен и кадрови капацитет и потенциал за развитие на Дженерали Застраховане АД, така че Дженерали България да запази лидерската си позиция в областта на доброволното здравно осигуряване, както и да осигури солидна база за растеж в бъдеще.