Помощ при пътуване и пребиваване на чужденци в Р България

помощ при пътуване на чужденци в българия.jpg

За кого е предназначена застраховката?

Застраховката е предназначена за чуждестранни граждани, които пребивават краткосрочно или продължително в Република България, или преминават транзитно през страната. 


Какви рискове покрива застраховката?

Застрахователят предоставя покритие за задължителната застраховка със застрахователна сума 60 000 лева по следните рискове и услуги

  • Медицински разходи, свързани с провеждане на медицински прегледи, диагностициране, терапевтично лечение и хирургическа намеса, хонорари на лекари и специалисти, както и болнични разходи, свързани с прием, лечение и престой на Застрахования в болница. 
  • Медицински разходи, свързани с амбулаторно лечение на Застрахования 
  • Разходи за дентална помощ за спешно възникнали внезапни състояния 

Допълнителни покрития: 

  • Смърт на Застрахования вследствие на злополука 
  • Репатриране на болен 
  • Репатриране на тленни останки 
  • Дневни пари за болничен престой 

Застраховката се сключва, съгласно  наредба, регламентираща задължителното застраховане на чужденци, които пребивават на територията на Р. България (Наредба за общите условия, минималната застрахователна сума, минималната застрахователна премия и реда за сключване на задължителната медицинска застраховка на чужденците, които пребивават краткосрочно или продължително в Република България или преминават транзитно през страната); 


Защо да сключа застраховка в Дженерали?

  • Осигуряваме 24 часово асистанс обслужване на територията на България от център за обслужване на клиенти на Дженерали Застраховане 
  • Конкурентни тарифни условия 
  • Качествено и навременно обслужване при настъпване на застрахователно събитие 

Документи за изтегляне

Информационен документ за застрахователен продукт 498.35kb