Каско на плавателни съдове

морско застраховане.jpg

За кого е предназначена застраховката?

Застраховката е предназначена за всяко физическо или юридическо лице собственик на плавателен съд или лице, което ползва и/или отговаря за плавателния съд по силата на правно основание.


Какво може да бъде застраховано?

Застраховат се плавателни съдове, плаващи под българско знаме.


Какви рискове покрива застраховката?

Пълна загуба или частични щети на плавателния съд, настъпили вследствие на:

 • Рискове, свързани с условията на плаване в морета, реки, езера и други плавателни води
 • Пожар и експлозия на борда
 • Земетресение, изригване на вулкан или мълния
 • Сблъскване или удар с плаващи, неподвижни, подвижни или летящи обекти, или с падащи от летящи обекти предмети
 • Изчезване на плавателния съд, ако последното известие от него е в срока на действие на застрахователния договор.

Допълнително могат да бъдат договорени следните покрития за настъпили щети на плавателния съд:

 • При товарене, разтоварване или преместване на товара.
 • За злоумишлени действия на трети лица
 • Вследствие на кражба на целия плавателен съд или на негова лодка или извън бордов двигател
 • За разходите по преглеждане на дъното на плавателния съд след засядане
 • За отговорност при сблъскване

 


Защо да сключа застраховка в Дженерали?

 • Предлагаме индивидуален подход към всеки клиент 
 • Гарантирана презастрахователна програма
 • Прецизност и коректност при ликвидацията на възникнали претенции

Документи за изтегляне

Информационен документ за застрахователен продукт Плавателни съдове 890.25kb