Разполагаме с Висококвалифициран екип


  • хабилитирани лица, водещи в съответната медицинска област
  •  над 50 специалиста

Осигуряваме гарантирано качество и бързина на обслужване.
Своевременно обслужване в амбулаторни и домашни условия.
Съвременна медицинска апаратура.
Ранна диагностика и откриване на артериална хипертония, хиперлипидемия и исхемична болест на сърцето.