Здравни Пакети

bcaae685949df82147ee2f7a2584a1f0.jpeg

В напрегнатото ни ежедневие все повече са факторите, които ограничават времето, което хората отделят за своето здраве. В същото време превенцията е в основата на доброто здраве. Тя следва да е приоритет за начина ни живот и част от възпитанието на децата ни. Ежегодните профилактични прегледи ни дават възможност да проверим, важни за нашия организъм показатели, чрез които да потвърдим здравния си статус или да се ориентираме навреме относно мерките, които трябва да се предприемат в конкретна ситуация. Според Закона за здравето за всеки осигурен гражданин е предвиден пакет от профилактични прегледи, които се назначават от личните лекари. В същото време често хората не се възползват от тази услуга, защото реализирането ѝ отнема много време за насрочване, организиране и провеждане на нужните прегледи и изследвания. 

В Дженерали Закрила МДЦ извършването на профилактичните прегледи е лесно, тъй като центърът има дългогодишна практика и изградена система при организирането на тази дейност, като прегледите могат да бъдат проведени последователно, в рамките на един ден в удобно за всеки време.