Нашите офиси
     

Лични Данни

За контакт с отговорник по защита на личните данни,

може да пишете на e-mail: mdc.data.protection@generali.com

Документи за изтегляне

Информационно съобщение по чл.13 от общия регламент за защита на личните данни за кандидат служители и служители или изпълнители по гражданско правоотношение при Дженерали Закрила Медико-Дентален Център ЕООД.pdf 238.12kb  
Информационно съобщение по чл.13 от Общия регламент за защита на личните данни за обработване на лични данни от Дженерали Закрила Медико-дентален Център ЕООД при осъществяване на профилактични и медицински прегледи.pdf 236.68kb  
Информационно съобщение по чл.13 от общия регламент за защита на личните данни за обработване на лични данни от Дженерали Закрила Медико-Дентален Център ЕООД при осъществяване на достъп до сградата на дружеството.pdf 230kb