The Human Safety Net


THSN.jpg

За The Human Safety Net

The Human Safety Net е инициатива, създадена от Група Generali, като част от стратегията за устойчиво развитие. 
The Human Safety Net е движение, основано на „верижна от помощ“. Така, достигайки до възможно най-много хора, вярваме, че можем максимално да усилим въздействието на това, което правим и да постигнем устойчива промяна.
В Generali вярваме, че всеки трябва да получи равен шанс в живота и да бъде приет в обществото. Именно за това, помощта в ранна детска възраст е ключова за развитието и бъдещето на децата на България.

Нашата мисия
Мисията на The Human Safety Net е да отключи потенциала на хората, живеещи в уязвими обстоятелства, така че да могат да променят живота на своите семейства и общности към по-добро.
Нашите програми подкрепят уязвими семейства с малки деца (0-6 години) и интегрират бежанците чрез работа и предприемачество.
Ние сме отворена мрежа и приветстваме работата с компании, организации и фондации, които споделят едни и същи цели.
Присъединете се към нашата мрежа от хора, които помагат на хората.

The Human Safety Net в България
В България, проектът се реализира в партньорство с Фондация "За Нашите Деца", чрез програмата „Да дадем път на услугите за ранно детско развитие в България“. Заедно искаме да дадем възможност на уязвими деца и семейства, като им помогнем да достигнат пълния си потенциал, чрез специализирана помощ. До момента сме предоставили помощ на 1400 родители, 900 деца и 200 специалисти. 
Усилията ни са фокусирани върху деца без родителски грижи, деца със специални нужди в развитието, семейства в неравностойно социално положение, родители на новородени деца в риск от изоставяне, приемни родители и техните деца, кандидат-осиновители, осиновители и техните деца.
Основно, при работата с деца и семейства, е насърчаване и подпомагане на стабилна среда и сигурни семейни взаимоотношения.

Реализирани събития и инициативи:
От началото на проекта реализирахме редица инициативи и събития, с цел да помогнем на децата и семейства в нужда.

Служителите на Дженерали Застраховане дават доброволен труд във Фондация „За Нашите Деца“, винаги, когато е необходимо.

Друга инициатива, по която Дженерали Застраховане се включи, беше първият Глобален Хакатон на The Human Safety Net. Заедно с експерти от Оксфордския университет, УНИЦЕФ и Световната Здравна Организация, The Human Safety Net създаде съвети за родители, по време на COVID кризата. Наши служители-доброволци се включиха активно в адаптирането на съветите на български език и заснемането на видеа към родителите, като по този начин създадохме една библиотека от полезни съвети за родители. Можете да видите съветите в линка по-долу.

Още една инициатива, организирана от служителите на Дженерали Застраховане, беше благотворителен Великденски базар в подкрепа на децата от семейства в затруднено положение. Освен красиво изрисуваните яйца, вкусните козунаци и други кулинарни изкушения, приготвени от служителите, на базара имаше прекрасни рисунки и картички, изработени от самите деца, вдъхновили инициативата. Събраната сума в размер на 822 лв. е изцяло дарена на нашите партньори от Фондация "За Нашите Деца";

Глобалното Предизвикателство бе поредното предизвикателство, което приехме на драго сърце. То беше отворено за участие за всички наши служители, както и външни партньори, доставчици, контрагенти. В периода от 28 май до 30 юни, всеки желаещ да участва, трябваше да изпълни едно от поставените предизвикателства или да създаде свое собствено, с цел набиране на средства за каузата. Десетки колеги и партньори се включиха в различните Предизвикателства – „Благотворителен тенис турнир“ и „Посещение на забележителност“, а други предпочетоха да създадат свои собствени Предизвикателства като например – „Разходка вместо автомобил“, „Фитнес предизвикателство“ и „Розобер с кауза“. Инициативата, организирана за първи път, постигна огромен успех и чрез всички Предизвикателства успяхме да съберем над 9300 лева, които отново ще бъдат дарени на Фондация „За Нашите Деца“. 

През месец септември, съвместно с Фондация „За Нашите Деца“ и Британското посолство, организирахме благотворително събитие с цел набиране на средства. Събитието бе проведено в Британската резиденция, с домакин Н. Пр. Роб Диксън, посланик на Великобритания. Заедно успяхме да съберем сумата от 14 000 лв. в подкрепа на деца в ранна възраст и техните семейства. 

В духа на коледната магия, за поредна година, създадохме коледен базар по инициативата, в който се включиха служителите на Дженерали Застраховане. Успяхме да сбъднем желанията на 123 деца и да ги зарадваме с желаните подаръци, а Дядо Коледа и Снежанка им донесоха незабравими емоции и много усмивки.

Направете дарение
Ако желаете да допринесете за по-добро бъдеще на децата на България, можете да направите дарение по един от следните начини:

Съгласно българското законодателство данъкоплатците имат право на определени данъчни облекчения при извършени дарения към организации с нестопанска цел.

Данъчно третиране на разходите за дарения съгласно Закона за корпоративно подоходно облагане:

Съгласно чл. 26, ал 7 от ЗКПО разходите за дарения не се признават за данъчни цели с изключение на посочените в чл. 31 от ЗКПО. Съгласно неговите разпоредби за данъчни цели се признават отчетените разходи за дарения в следните размери:

До 10 на сто от счетоводната печалба, когато даренията са в полза на:

  • Юридически лица с нестопанска цел със статут в обществена полза, с изключение на организации, подпомагащи културата по смисъла на Закона за меценатството (чл. 31, ал. 1, т. 14)

Дарителите - данъчно задължени лица по реда на ЗКПО, следва да знаят, че общият размер на всички признати разходи за дарения не може да надвишават 65 на сто от счетоводната печалба.

Важно уточнение е, че за да бъде признат за целите на ЗКПО, счетоводно отчетеният разход за дарение и съответно дарителя да ползва размера на дарението като данъчно облекчение посредством намаляване на данъчния си финансов резултат по реда на чл. 18 от ЗКПО, следва кумулативно да са изпълнение следните условия:

    1. Данъчно задълженото лице да има реализирана счетоводна печалба;
    2. Направеното дарение да е направено в полза на някое от лицата изброени в чл. 31;
    3. Размерът на дарението да е в рамките на посочените граници;
    4. Във връзка с общовалидното изискване на ЗКПО за документална обоснованост на счетоводните разходи и с оглед на ограничението да ползване на данъчно облекчение, следва надареното лице да издаде на дарителя документ като например: служебна бележка, сертификат, протокол, разписка или друг документ. В документа следва да се съдържа информация за вида на дарението, датата, на която дарението е получено, и категорията на лицето, т.е. в коя категория лица попада по реда на чл. 31 от ЗКПО.

Редът за ползване на разходите за дарение от страна на дарителя като данъчно облекчение изисква съответното данъчно задължено лице само да определи размера на данъчно признатите разходи за дарения.

Данъчно третиране на разходите за дарения по реда на Закона за доходите на физическите лица

Съгласно чл. 22 от ЗДДФЛ сумата на данъчните основи по чл. 17 от закона, а именно: данъчните основи за доходи от трудови правоотношения, доходи от друга стопанска дейност, доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество, се намаляват с направените през годината дарения в следния размер:

До 5 на сто, когато дарението е в полза на юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, с изключение на организации, подпомагащи културата по закона за Меценатството ( чл. 22, ал. 1, т.1, л от ЗДДФЛ)

Както и в ЗКПО, така и в ЗДДФЛ законодателят е лимитирал размера на направените дарения, за които съответното физическо лице- дарител може да ползва данъчни облекчения. Съгласно чл. 22, ал. 2 от закона общият размер на данъчните облекчения не може да надвишава 65 на сто от данъчните основи по чл. 17 от закона.

Съвети за родители
Заедно с експерти от Оксфордския университет, УНИЦЕФ и Световната Здравна Организация, The Human Safety Net създаде съвети за родители, по време на COVID кризата. Служители-доброволци се включиха активно в адаптирането на съветите на български език и заснемането на видеа към родителите, като по този начин създадохме една библиотека от полезни съвети за родители