Култура и изкуство


НАЦИОНАЛНА СТИПЕНДИЯ „С УСИЛИЯ КЪМ ЗВЕЗДИТЕ“ (PER ASPERA AD ASTRA) 

Дженерали Застраховане АД подкрепя стипендията, която е учредена от Фондация „Културни перспективи” по идея на оперната певица Ина Кънчева. Целта ни е да предоставим подкрепа на млади български творци при реализацията на избрана от тях творческа, образователна или друга подобна инициатива, която да подпомогне техни последващи стъпки за растеж и развитие в избраната от тях област и жанр. Компанията и Фондацията са си поставили амбициозната задача да откриваме талантливи млади артисти и да подкрепим онези от тях, чиито качества на личността, характер и талант показват потенциал да се превърнат в суверенни артисти. Ръководим се от идеята да поощряваме кандидати, които имат потенциал да поемат по пътя на устойчиво развитие, да оставят трайни следи и да формират тенденции в българската и в световната култура.