Лични данни


За контакт с длъжностно лице по защита на личните данни, 
можете да пишете на e-mail: [email protected] 

Документи за изтегляне

Политика за защита на личните данни на ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД 529.86kb  
Информационно съобщение по чл. 13 за Кандидат служители на Дженерали Застраховане АД 530.2kb  
Информационно съобщение по чл. 13 от Регламента за служители на Дженерали Застраховане АД 537.65kb  
INFORMATION NOTICE PURSUANT TO ARTICLE 13 OF THE GENERAL DATA PROTECTION REGULATION FOR USERS OF INSURANCE SERVICES OF GENERALI INSURANCE AD 297.85kb  
Информационно съобщение по чл 13 от Регламента за застрахователни посредници 168.3kb  
Информационно съобщение по чл. 13 Регламента за ползватели на застрахователни услуги 01.04.2023.pdf 227.48kb