Нашите офиси
     

Лични данни


За контакт с длъжностно лице по защита на личните данни, 
можете да пишете на e-mail: [email protected] 

Документи за изтегляне

Политика за защита на личните данни на ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД 529.86kb  
ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 13 ОТ ОБЩИЯ РЕГЛАМЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ЗА ПОЛЗВАТЕЛИ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ НА ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД 522.67kb  
Информационно съобщение по чл. 13 за Кандидат служители на Дженерали Застраховане АД 530.2kb  
Информационно съобщение по чл. 13 от Регламента за служители на Дженерали Застраховане АД 537.65kb