Нашето лого за 190 години

Често хората ни свързват с "Лъвът на Триест". Но Лъвът на Сан Марко e избран само като наш символ през 1848 г. След създаването на Република Венеция. 

Оригиналното лого на групата е двуглавият  орел на Хабсбургската империя, въведенo през 1833 г., само година след създаването на Assicurazioni Generali. Преминаването към Лъвa е най-радикалната промяна на нашето лого, но не е единственa. С течение на годините, логото се разви заедно с историческия контекст и новите изисквания в сферата на визуалните комуникации. 
Най-важните събития в историята на нашата търговска марка, са показани по-долу: 

1833 - Двуглав орел

Малко след основаването Assicurazioni Generali Austro-Italic печали разрешение за използване на изображението на орел –герба на Хабсбургската империя, на своите документи. 


1848 - Лъвът на Св. Марк

След въстанието, което води до създаването на Република Венеция, фирмата премахва "Austro  -Italic" от името си, за да отрази по-добре своята италианска идентичност. Приема се Лъвът на Сан Марко като символ на италианския бизнес. 


1881 - Лъвът гледащ на дясно

В годината на своя 50-годишен юбилей, компанията  решава да замени и унифицира различна версия на логото си с лъва "обърната надясно". Това лого е в употреба до началото на 20 век, когато класическият  образ - с лъв гледа надясно - е възстановен.


1971 - Дженерали Лого

 Когато маркетинговата стратегия на Generali се развива, традиционния образ на лъва на Сан Марко, вече не е в съответствие със съвременните вкусове и дизайн. Лъвът претърпява дълбоко коригиране и  нов стил, който води до сегашното лого, с актуализирана версия на историческия символ в двойка на Дженерали логото.


1978 - Запазен знак на Дженерали Груп

Нараства необходимостта да се координират и да се предоставят стратегически насоки за единици, опериращи в различни пазари като цяло води до разработване на търговска марка „Group”.


1990 - Лого на Дженерали Груп

През 1990-те, запазената марка на групата е с нов дизайн - модерен и по-лесно разпознаваем. Формулировката "Generali Group" е преведена на множество езици, включително на английски, френски, немски и испански.


2014 - Общо лого

От януари 2014 г. по-модерен и динамичен лъв  се превърна в уникален символ за идентифициране на цялата група в света. Новият дизайн на лицето дава на  лъва - остър профил, по-разперените крила дават възможност за възпроизвеждане в малък мащаб, а лапите и опашката са по-прости. Този ход е в съответствие с желанието на групата да добави стойност към своите нематериални активи.