Местоположение


   

Дженерали Закрила Медико-дентален център ЕООД
София 1504,бул."Княз Ал. Дондуков" № 79-81  
(02) 94 20 700, 
(02) 94 20 652
факс: (02) 94 20 722 
e-mail: [email protected]

Нашите висококвалифицирани специалисти с цялата си отговорност и знания ще се погрижат за опазването на Вашето добро здраве и при наличие на риск от заболяване ще Ви насочат за последващи специализирани преглади и изследвания.

Работно време:
Понеделник - петък
От 7:30 - 18:30
Събота и неделя - почивни дни