ПЛАТЕЖНОСПОСОБНОСТ II


В рамките на режима - "Платежоспособност II" , застрахователните и презастрахователните предприятия подлежат на по-широк преглед на изискванията за платежоспособност, които имат за цел да отразяват по-отблизо финансовото състояние на предприятието, бизнес профила и стратегията за управление на риска. Един от документите, които ще се изготвят на годишна база, е Докладът за платежоспособност и финансово състояние ("SFCR"), който можете да изтеглите в този раздел.

Документи за изтегляне

ОТЧЕТ ЗА ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ 2016 2.13mb  
ОТЧЕТ ЗА ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ 2017 2.65mb  
ОТЧЕТ ЗА ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ 2018 3.2mb  
ОТЧЕТ ЗА ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ 2019 2.69mb  
ОТЧЕТ ЗА ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ 2020 5.16mb  
ОТЧЕТ ЗА ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ 2021 3.3mb  
ОТЧЕТ ЗА ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ 2022 3.51mb