Нашите офиси
     

Екип

“Дженерали Закрила Медико-дентален център” ЕООД e лечебно заведение за специализирана извънболнична медицинска помощ, насочена към предпазване, възстановяване и укрепване здравето на пациентите.“Дженерали Закрила Медико-дентален център” ЕООД е открит на 31 юли 2002 г. Центърът разполага с 30 кабинета, оборудвани със съвременна медицинска апаратура.

“Дженерали Закрила Медико-дентален център” ЕООД осъществява диагностична, консултативна и терапевтична медицинска дейност 12 часа в денонощието. В “Дженерали Закрила Медико-дентален център” ООД работят над 50 водещи в своята област специалисти от над 20 специалности.

Управител
д-р Николина Цачева Маринова
 
Прокурист 
Нина Чилова

Интернисти
д-р Диана Цеклеева - Интернист
д-р Мартин Малчев - Интернист
д-р Първолета Попова - Интернист
д-р Ганка Влахова - Интернист

Педиатрия
д-р Татяна Захариева - Педиатър
д-р Мирона Димитрова - Педиатър

Кардиология
д-р Николай Стойчев - кариолог и функционална диагностика
д-р Стефан Найденов - Кардиолог

Неврология
проф. Борянка Ишпекова – Невролог - ЕМГ
д-р Евгения Павлова – Невролог; Иглотерапевт
д-р Йоланта Караколева – Невролог – ЕМГ
д-р Петър Дамянов – Невролог- доплер

УНГ
д-р Атанаска Желязкова - УНГ
д-р Ана Атанасова - УНГ
 
Офталмология
д-р Галя Христова - Офталмолог
д-р Митко Маринов - Офталмолог
д-р Любомира Маринкева - Офталмолог
д-р Яна Дамянова – Офталмолог

Пулмология
д-р Красимира Динкова - Пулмолог
 
Урология
д-р Цветелин Генчев - Уролог
д-р Николай Милушев - Уролог

Хематология
д-р Мария Георгиева - Хематолог
 
Гастроентерология
доц. Бранимир Големанов – Гастроентеролог
доц. Йордан Генов - Гастроентеролог

Хирургия
д-р Божидар Янчев
д-р Борислав Тасев
Доц. Енчо Янков  

Акушеро-гинекология
д-р Пламен Петков - АГ
д-р Иван Горанов - АГ
 д-р Диана Костова – АГ

Мамология
доц. Цанко Цанков - Мамолог 

Нефрология
Доц. Валентин Лазаров

Физиотерапия
д-р Яна Дамянова – Физиотерапевт

Кинезитерапия

Иван Кюрпанов - Кинезитерапевт
Диана Христова - Кинезитерапевт

Дермато-венерология
д-р Боянка Семова - Дермато-венеролог

Ендокринология
д-р Людмила Любенова - Ендокринолог
д-р Теменужка Чолакова - Ендокринолог
Д-р Даниела Милетиева - Ендокринолог
 
Алерголог
д-р Ценка Младенова

Диетолог
д-р Бисерка Страхилова - Диетолог

Психолог
Диляна Добрева – Психолог

Дентални лекари
д-р Вазген Оганисян - Дентален лекар
д-р Марин Иванов - Дентален лекар

Клинична лаборатория
д-р Снежана Златанова - Клиничен лекар

Микробиологична лаборатория
проф. Енчо Савов – Микробиолог