Свържи се с нас
Контакти
София, 1504, бул. "Княз Ал. Дондуков" № 68

[email protected]

Кратък номер

*7222

(телефон за контакт от страната, за всички мобилни оператори и фиксирани мрежи, на цена според тарифния Ви план)

Телефон за контакт

+359 2 92 67 222

(телефон за контакт за страната и чужбина според тарифния Ви план)

Имейл за клиенти
Остават Ви знака

* всички задължителни полета трябва да бъдат попълнени

Дженерали Застраховане АД Ви предоставя възможност да подадете жалба изцяло онлайн.

Жалба е всяко оплакване или изразяване на несъгласие, уведомяване за нередност от страна на ползвател на застрахователни услуги или изразяване, срещу предоставените услуги от Дружеството, вкл. решения по ликвидационни преписки и оплаквания/несъгласия от/с поведението на служители, застрахователни посредници или други лица, работещи от името на Дружеството.

Ако желаете да подадете жалба е необходимо подробно да опишете Вашето оплакване, трите си имена и и-мейл адрес. Ако жалбата Ви е по застрахователен договор е необходимо да предоставите номера на претенцията, за която се отнася жалбата.


Политика за управление на жалби на Дженерали Застраховане АД

Уважаеми клиенти,

Вашата обратна връзка е изключително важна за нас. Ние, от Дженерали Застраховане, се стремим постоянно да подобряваме качеството на услугите, които предлагаме и да отговаряме на клиентските нужди.

За да бъдем максимално полезни за Вас, Ви предоставяме синтезирана информация, за това как обработваме Вашите жалби, с цел максимална прозрачност и удовлетвореност.

Какво е жалба?

Всяко оплакване или изразяване на несъгласие, уведомяване за нередност от страна на ползвател на застрахователни услуги или изразяване, срещу предоставените услуги от Дружеството, вкл. решения по ликвидационни преписки и оплаквания/несъгласия от/с поведението на служители, застрахователни посредници или други лица, работещи от името на Дружеството;

Как може да подадете жалба?

 • По електронна поща на имейл: [email protected]
 • Чрез контактната форма на сайта на "Дженерали Застраховане" тук.
 • По телефона, на номер *7222 и +35929267222
 • Физически, във всяко представителство на "Дженерали Застраховане" АД
 • По пощата, на адрес гр. София, бул. Княз Александър Дондуков 68, п.к. 1504

Във всяка жалба е необходимо подробно да опишете Вашето оплакване, три имена и адрес за кореспонденция и/или и-мейл адрес. Ако жалбата Ви е по застрахователен договор е необходимо да предоставите номера на Вашата полица и номера на претенцията, по която е жалбата.

Срокове за отговор


След като подадете Вашата жалба, тя ще бъде заведена с входящ номер и дата от Дружеството.

 • За жалби по претенции за изплащане на застрахователни обезщетения, които касаят размера на обезщетението – 7 дни от датата на постъпване на жалбата в Дружеството, в съответствие с чл. 108, ал. 6 от Кодекса за застраховането;
 • За всички останали жалби срокът за изготвяне на отговор е 30 дни от датата на постъпване на жалбата в Дружеството, в съответствие с чл. 290, ал. 2 от Кодекса за застраховането.

Какви са нашите задължения?

При изготвяне на отговорите по жалби, съответните отговорни експерти на Дженерали Застраховане АД са задължени:

 • да съберат и проучат всички относими доказателства и информация по отношение на жалбата;
 • да общуват с жалбоподателите на ясен и лесноразбираем език;
 • да предоставят отговор без излишно забавяне в рамките на законоустановените срокове;
 • да предоставят пълно обяснение относно позицията на Дружеството, както и фактическите и правните съображения, на които тя се основава, в случай че отговорът по жалбата не удовлетворява напълно искането на жалбоподателя;
 • да съхраняват поверителността на информацията и да гарантират честност и обективност;