Туристическа застраховка за България

туристическа застраховка.jpg

За кого е предназначена застраховката?

Застраховат се български и чуждестранни граждани, осъществяващи ваканционен туризъм на територията Република България, за периода на краткотраен отдих и туризъм, извършван от застрахования през празнични, почивни дни, ваканции или отпуск, за времето на активен отдих и спортуване.


Какви рискове покрива застраховката?

Основно покритие 

 • Медицински разходи 
  • Спешна медицинска помощ
  • Амбулаторно лечение
  • Стационарно лечение 
 • Разходи за издирване, спасяване и транспортиране на застрахования
  • Разходи за издирване, спасяване и транспортиране на застрахования до най-близкото лечебно заведение на територията на Република България
  • В случай на смърт, Застрахователят възстановява разходи за транспортиране на тленните останки до адреса на неговото местоживеене в Република България
  • Разходи за спешно стоматологично лечение

Допълнително /избираемо/ покритие:

 • Злополука
 • Дневни пари за болничен престой   
 • Практикуване на зимни спортове и/или участие в организирани любителски спортни състезания.

Защо да сключа застраховка в Дженерали?

 • Предлагаме различни нива на покритие, съобразени с Вашия бюджет
 • Получавате конкурентни тарифни условия
 • Осигуряваме 24 часово асистанс обслужване 

Изберете най-удобния за вас офис на Дженерали Застраховане АД и сключете вашата застраховка в рамките на десет минути. - Представителства  


Документи за изтегляне

Информационно съобщение по чл. 13 Регламента за ползватели на застрахователни услуги 519.16kb  
Искане за плащане 1.91mb  
Специални условия за Туристическа застраховка за България 227.88kb  
Информационен документ за застрахователен продукт 239.72kb  
Общи условия 823.39kb