Нашите офиси
     

За кого е предназначена застраховката?

Каско на МПС в Дженерали е предназначено за физически и/или юридически лица собственици на моторни превозни средства (МПС), в това число строителни и пътностроителни машини (самоходни машини) със собствен двигател, ремаркета и полуремаркета, земеделска и горска техника, всички с български регистрационни номера и с обичайно местодомуване в Република България.