За кого е предназначена застраховката?Задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите е предназначена за физически и юридически лица за причинените от тях на трети лица имуществени и неимуществени вреди, свързани с притежаването и/или използването на моторни превозни средства, за които застрахованите отговарят съгласно българското законодателство или законодателството на държавата, в която е настъпила вредата.