За компанията


Сигурност в основата на успеха.

Основано през 1991г., Общозастрахователното Дружество на Дженерали е широко познато с:

 • Предоставяне на максимално покритие от застрахователни рискове по всички линии в общото застраховане

 • Първото в България, предлагащо on-line информация за статуса на заявената щета на интернет страницата на компанията

 • Професионализъм при оценка на щетите и изплащане на обезщетения в рамките на 24 часа след заявяването им

 • Денонощен асистанс-център

 • Експресно изплащане на обезщетения по застраховка Каско при по-малките щети

 • Като първият български застраховател, предоставящ пакетни застраховки към своите клиенти

 • Осигурен висок презастрахователен капацитет по автоматичните презастрахователни договори на компанията

Дженерали Застраховане АД (правоприемник на Застрахователна компания "Орел" АД) е ключов играч на българския пазар повече от 23 години, предлагащ оптимален спектър от продукти и услуги, разработвани според еволюиращите изисквания на клиентите и нуждите на застрахователния пазар. С присъединяването си към световната Група Generali през 2006г., Дженерали Застраховане АД отгърна нова страница в тактическото си развитие, като вече предоставя застрахователни услуги с най-високо европейско качество. Продуктовият портфейл на Компанията е съставен за и се поддържа както от собствени директни продажби, така и чрез индивидуални външни партньори и опитни брокери.

Продуктови линии

 • Имуществено застраховане (вкл. всички имуществени рискове, прекъсване на дейността и авария на машини)

 • Автомобилно застраховане

 • Инженерно застраховане

 • Застраховки на отговорности

 • Морско застраховане

 • Злополука & Помощ при пътуване

 • Селскостопанско застраховане

 • Пакетни полици

 • Медицински застраховки

   

Конкурентно предимство

Основна предпоставка за бизнес успех е надеждния партньор с доказана ефективност на предлаганите решения във всеки един момент, предвиждащи отделните случаи. Именно поради това професионалният опит е едно от най-важните конкурентни предимства на Дженерали България. Внедряването на нови застрахователни техники, както и самоотвержената работа на екипа са стойностни отличаващи предимства. Грижата за застрахованите субекти и обекти, постоянното съобразяване с нуждите на клиентите и успешното благоприятно разрешаване на възникналите проблеми изгражда основата на взаимно партньорство от страна на Дженерали Застраховане АД.

Търговски ориентиран подход

Прецизно структурираната търговска (посредническа) мрежа осигурява постоянен достъп до всички застрахователни услуги. Това се отнася както за продажбите на застрахователните продукти, така и за уреждане на обезщетенията. Целта на Дженерали Застраховане АД е да предоставя пазарни решения на своите клиенти, които да отговарят в максимална степен на техните индивидуални изисквания. Услугите на Компанията могат да се ползват в повече от 80 офиса на територията на България.