Нашите офиси
     

Обект на застраховане


Дженерали Закрила Здравно осигуряване АД предлага уникален продукт Индивидуално доброволно здравно осигуряване по пакет "Комплексни здравни услуги"

При закупуване на пакета Вие получавате:

  • Обезпечение на ползването на здравни услуги извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на територията на Република България и страните от Европейски съюз
  • Не се изисква предварителен медицински преглед и попълване на декларация за здравния статус на кандидата за осигуряване
  • Възможност да бъдат осигурявани български или чуждестранни граждани на възраст от 1 месец до 65 години
  • Лимитът на осигуряване е 1000 лв. за едно лице за една осигурителна година
  • Годишна премия - 216 лв