Благоевград

Благоевград

Благоевград

Брокерски център Благоевград

2700, ул. "Васил Левски" №22

073/883202,0886 606 414

Антоанета Гюрджеклиева - Ръководител офис

[email protected]

Работно време:

От понеделник до петък

От 09:00 ч. до 18:00 ч.

 


 

Генерална Агенция Благоевград

2700, ул."Св. Св. Кирил и Методий" 24Г

(073) 83 20 25; 0893 419 990

Николай Янакиев - Генераленен представител

[email protected]

Работно време:

От понеделник до петък

От 09:00 ч. до 18:00 ч.

 


 

Специализиран офис "Застрахователни обезщетения"

ул. Катина и Никола Хайдукови № 85

Росен Досев

0896 69 19 90; 029420/673, 0638

Зимно работно време (от 31.10.2021 г. до 29.03.2022 г.):

От понеделник до петък

От 08:00 ч. до 17:00 ч.

• Огледи по новосключени полици по застраховка „Каско” на МПС се извършват до 16:30 часа.

• Огледи по щети се извършват до 17:00 часа.


Петрич

Петрич

Генерална Агенция Петрич

2850, ул."Цар Борис III" 16

(0745) 51 555; 0887 787 151

Живко Илиев - Генерален представител

[email protected]

Работно време:

От понеделник до петък

От 09:00 ч. до 18:00 ч.

 


 

Главна Агенция Петрич

 2850, бул."Ал. Стамболийски" № 15

(0745) 61 256; 0896 691 066

Мариана Димитрова - Ръководител офис

[email protected]

Работно време:

От понеделник до петък

От 09:00 ч. до 18:00 ч.


Сандански

Сандански

Генерална Агенция Сандански

2800, ул. "Първи май" № 10

088 776 12 12

Горица Бойкова - Генерален представител

[email protected]

Работно време:

От понеделник до петък

От 09:00 ч. до 18:00 ч.


Главна Агенция Сандански

2800, бул."Свобода" № 19

(0746) 32 701; 0896 691 064

Светла Трендафилова - Ръководител офис

[email protected]

Работно време:

От понеделник до петък

От 09:00 ч. до 18:00 ч.